Informatie voor zorgverleners en (medische) instanties

In Nederland is het voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (ook wel: ongedocumenteerde migranten) niet mogelijk een zorgverzekering af te sluiten. Zij moeten hun zorg zelf betalen, maar kunnen dit vaak niet. Om toch in hun recht op medisch noodzakelijke zorg te voorzien,  bestaat er een financieringsregeling bij het CAK.

Hieronder kunt u doorlinken naar de voor u relevante informatie.

 

Communicatie Communicatie

november 26th, 2015 View Profile