Bestuur en Raad van Advies

 

BESTUUR

 • Voorzitter: Paul Meijs, organisatie adviseur en manager ontwikkelingsorganisaties. Nevenfunctie: lid van de Internationale Projecten Commissie van
  het Leger des Heils
 • Penningmeester: Joost W.T. van Duin, zelfstandig financieel interimmanager
 • Algemeen bestuurslid: Harm P.W. Peters, MD, arts, medisch specialist/psychiater (IO)
 • Algemeen bestuurslid: Annette A. de Graaf,  MPH, MPM, (inter)Nationaal Programma Manager Public Health
 • Algemeen bestuurslidRoelinde Bakker, innovator en senior projectmanager in de zorg

RAAD VAN ADVIES

 • Prof. Dr. J. Pronk (Jan) (Voorzitter)
 • Prof. Dr. I.N. Wolffers (Ivan)
 • Prof. Dr. C.M.A.M. van der Horst (Chantal), hoofd afdeling plastische chirurgie AMC, deelnemend chirurg Operatie Glimlach
 • Prof Dr. H.S.A. Heymans (Hugo)

Communicatie Communicatie

november 30th, 2015 View Profile