Operatie Glimlach: een korte update vanuit Tanzania!

  • Geplaatst in : blog

Op dit moment is een klein team van 1 plastisch chirurg en 1 anesthesist in Dar es Salaam om kinderen en jongvolwassenen met een schisis (hazenlip) of littekens na brandwonden te opereren. Daarnaast geeft het chirurgisch team trainingen aan het lokale, medische personeel zodat de lokale medici de operaties in de toekomst zelf kunnen uitvoeren. Arianne Kattenberg is medisch coördinator bij Operatie Glimlach en geeft een korte update. 

Voor de vierde keer zijn we terug in Tanzania. Voor Claar (Anesthesioloog) en Yvonne (Plastisch Chirurg) bijna als kind aan huis. Met grote glimlachen en warme Afrikaanse omhelzingen worden we weer ontvangen. De 2 kilo paaseieren worden met veel genoegen ontvangen en zijn al na een uur in geen velden of wegen meer te bekennen.LEES MEER

Een hand in het donker

  • Geplaatst in : blog

Marloes van Kasteren, medisch coördinator van Dokters van de Wereld, reisde met een team uit Nederland af naar Guercif in het Noorden van Marokko. Ze voerden daar voor de eerste keer een Operatie Glimlach-missie uit.

LEES MEER

De eerste missie sinds de ebola-uitbraak

  • Geplaatst in : blog

Twee jaar na de ebola-uitbraak deden we begin december voor de eerste keer weer een Operatie Glimlach-missie in Sierra Leone. Een plastisch chirurgisch team van het UMCG Groningen trainden en opereerden in het Masanga Hospital in Masanga en het Holy Spirit Hospital in Makeni. Twee ziekenhuizen met totaal uiteenlopende karakters.LEES MEER

Dagboek van Albertine uit Guercif, Marokko

  • Geplaatst in : blog

Afgelopen week is ons team afgereisd naar Marokko, voor onze eerste Operatie Glimlach-missie in het ziekenhuis van Guercif. Er zal veel worden geopereerd én getraind. Operatieassistent Albertine Schmüll vertelt over haar ervaringen.

LEES MEER

Brand detentiecentrum Rotterdam: wat gebeurde er?

  • Geplaatst in : blog

Afgelopen zaterdag kwamen tijdens een uitzending van EenVandaag mensen aan het woord die afgelopen mei tijdens een brand in Detentiecentrum Rotterdam opgesloten hadden gezeten in hun cel. Zij vertellen wat dit met hen heeft gedaan. De brand was op tijd onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Maar opgesloten zitten in een cel in de wetenschap dat er naast je een brand woedt, heeft enorme impact. Zeker als je daarna gestraft wordt met opsluiting in een isoleercel. Het is indrukwekkend hoe de mannen het verwoordden:

“I was scared, really scared, when that place chatches fire, there is no way you can escape it… “Don’t leave us here to die”LEES MEER

Trainen en opereren in Haydom Hospital

  • Geplaatst in : blog

Niet alleen operaties staan centraal tijdens een Operatie Glimlach- missie. Training en colleges geven spelen een steeds grotere rol. Zo ook in het Haydom Lutheran Hospital in Tanzania, waar Matthijs Botman en Hay Winters van het VUmc twee weken lang operaties uitvoerden en de lokale staf trainden. Matthijs: “Je ziet hen langzaam groeien en beter worden.”LEES MEER

Symposium Bed Bad Brood

  • Geplaatst in : blog

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd. (artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

Vrijdag 14 oktober organiseerde het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen en de Protestantse Diaconie Amsterdam een landelijk symposium over de bed-bad-broodopvang en begeleiding. Het doel was uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen gemeentes, hulpverleners en andere professionals.LEES MEER

Dokters van de Wereld roept samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging huisartsen op zorg te verlenen aan ongedocumenteerde patiënten

Wij geloven in een wereld waar iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Daarom willen we vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten een medisch vangnet geven. Dat begint bij het geven van toegang tot gezondheidszorg. Om de problemen rondom zorg wederom onder de aandacht te brengen, heeft Dokters van de Wereld een brief opgesteld gericht aan alle huisartsen en huisartsen in opleiding in Amsterdam. Deze brief is ondertekend door Stella Zonneveld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging Amsterdam/Almere (LHV).LEES MEER

Brandbrief aan gemeente Amsterdam

24-uursopvang sluiten in Amsterdam is mensonterend en een risico voor de samenleving vindt Dokters van de Wereld.

  1. Gevaarlijk voor iedereen. Voor zieke mensen op straat wiens gezondheid ernstig in het geding kan raken of wiens ziekte kan verergeren, maar ook voor alle Amsterdammers. Zij kunnen meer en meer geconfronteerd worden met verwarde mensen in de stad
  2. Want ziek zijn op straat leidt vaak tot crisisopvang, hogere medische kosten en dus tot hoge kosten voor de samenleving

Dokters van de Wereld doet daarom een oproep aan alle gemeenteraadsleden van Amsterdam om tijdens de bespreking van de voorjaarsnota de consequenties van de sluiting van de 24-uursopvang nog eens goed onder de loep te nemen en alternatieven te onderzoeken die menswaardig en in lijn met de uitspraken van het Europese Comité Sociale Rechten (ESCR) zijn.  Dokters van de Wereld is ervan overtuigd dat door sluiting zonder aanbod van een goed  alternatief  iedereen verliest: de zieke mensen op straat, de Amsterdammers en ook het imago van Amsterdam als stad die mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan, loopt hiermee een flinke deuk op.

Voorkomen is beter dan genezen.

Lees hier de brandbrief.