De Zorgbus

Dokters van de Wereld zet zich in voor ongedocumenteerde migranten (mensen zonder verblijfspapieren). Deze groep heeft recht op zorg, maar mag volgens de wet geen zorgverzekering afsluiten. Door het ontbreken van een verzekering lopen zij vaak vast in hun zoektocht naar medische hulp. Ze weten niet wat hun rechten zijn en hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt. Of ze zijn bang om gearresteerd te worden, waardoor ze hulpverlening mijden. Ook zijn veel zorgverleners onbekend met de regelgeving rond zorg voor deze groep.

Spreekuurpost op wielen
Wereldwijd is de migratie enorm toegenomen de laatste jaren. Ook in Nederland komen grote groepen mensen aan, waarvan een deel zonder verblijfspapieren in Nederland zal blijven. Naast de vaste spreekuren in Amsterdam en Den Haag, bezoeken we ook vluchtlocaties om zowel huidige als toekomstige ongedocumenteerde migranten te begeleiden naar zorg. Alleen is het op deze vluchtlocaties vrijwel onmogelijk om privacy en rust tijdens de consulten te garanderen. Door een extra financiële toekenning van de Nationale Postcode Loterij, heeft Dokters van de Wereld haar activiteiten daarom uitgebreid met een spreekuurpost op wielen: de zorgbus.

Eind 2015 werd de eerste zorgbus gelanceerd. Het is een goed toegeruste mobiele unit waarin we twee spreekuren tegelijk kunnen houden. We bieden hier ook een luisterend oor en begeleiden mensen naar de reguliere zorg.

”I don’t have the right documents so I have no right to a regular doctor here in the Netherlands. I was really sick last week. I had the flu. It was not possible to get the right medicines because the hospital refused to help me. So I had to find a voluntary doctor somewhere. Sometimes this takes weeks. Then I have to help myself. It’s very tough here in Europe but I would be killed in my country. Because of the Zorgbus I don’t have to search and wait anymore for the right health care.” (Quote van een ongedocumenteerde vrouw)

De Zorgbuzz
Met de zorgbus willen we een ‘zorgbuzz’ creëren. We willen mensen laten nadenken over de (on)toegankelijkheid van gezondheidszorg, zodat we samen kunnen opkomen voor het recht op zorg. De data uit onze spreekuren en de verhalen van onze vrijwilligers en beneficiënten, zullen actief worden ingezet voor onderzoek en pleitbezorging, om zo beleid te verbeteren. Daarnaast willen we door het creëren van een ‘zorgbuzz’ tandartsen en fysiotherapeuten aantrekken voor onze ‘friendly networks’. De hulpverleners binnen deze netwerken bieden een of enkele keren per maand kosteloos zorg aan ongedocumenteerde migranten. Dit is hard nodig, want deze zorg valt buiten de vergoedingsregeling voor ongedocumenteerden. Bekijk hier de locaties van de zorgbus. Lees hier meer over ons project Zorgrecht Nederland.

Wil jij bijdragen aan ons werk? Donaties zijn altijd erg welkom. Naast doneren kun je je inzetten als vrijwilliger op de zorgbus, binnen onze spreekuren of op ons kantoor. Bekijk de vacatures op onze vacaturepagina!

Communicatie Communicatie

februari 22nd, 2017 View Profile