Expertmeeting

Geestelijke gezondheid onder ongedocumenteerde migranten in Nederland

26 september 2022, 15-18 uur
Arthur van Schendelstraat 500 – Utrecht (naast kantoor Pharos)

Sinds 2017 biedt Dokters van de Wereld groepsgewijze en individuele psychosociale ondersteuning aan mensen zonder papieren. Aan de hand van recent onderzoek en de ervaringen van onze vrijwillige ggz-professionals gaan we tijdens dit symposium in gesprek over best practices uit onze praktijk met wetenschappers, hulpverleners, gemeentelijke beleidsambtenaren en cliënten.

Tijdens deze expertmeeting zal Dokters van de Wereld, samen met onderzoekers van het Erasmus UMC en het AMC, blootleggen welke ggz-problematiek migranten zonder papieren, ondervinden. Met deze expertmeeting willen we daarnaast bijdragen aan beleidsverbetering en handvatten bieden voor betere en meer hulpverlening aan deze doelgroep. In verband met beperkte ruimte ontvangen we graag vóór 9 september uw aanmelding.

Volgens de Rijksoverheid verblijven er tussen de 28.000 en 58.000 ongedocumenteerde mensen in Nederland. Deze groep is zeer verschillend, maar leeft in precaire en onzekere omstandigheden. Verreweg de meeste migranten zonder papieren wonen in één van de grote steden. Dokters van de Wereld verleent hen hulp en ondersteuning in meerdere G10 steden in ons land.

Het afgelopen jaar tekende Dokters van De Wereld verschillende verhalen op van mensen die wachten op ggz-behandeling. Deze verhalen zijn gebundeld in de publicatie Even Geduld AUB, waarin hulpvragers en hulpverleners aan de hand van persoonlijke verhalen het belang van tussentijdse psychische ondersteuning onderstrepen.

Aanmelden is gesloten

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917