Seksuele gezondheidszorg & kwetsbare groepen

Expertmeeting seksuele en reproductieve gezondheidszorg

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expert meeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we de volgende problematiek aan de orde: Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.

Programma:

  • Irma Baltes (tropenarts, master International Health) gaat in op de (on)toegankelijkheid van Seksuele Reproductieve Gezondheid (SRG) voor ongedocumenteerden (wet- en regelgeving, behoeftes, barrières).
  • Ineke van der Vlugt (programmamanager anticonceptie en abortus van Rutgers) bespreekt de stand van zaken in Nederland rondom anticonceptiegebruik en abortus en hoe de voorlichting voor kwetsbare (migranten)vrouwen effectief te verbeteren is.
  • An Vanthuyne (arts, vrijwilliger bij Dokters van de Wereld-Londen) schetst vanuit de Engelse praktijk de voor- en nadelen van gratis anticonceptie en hoe sociaal uitgesloten groepen bereikt kunnen worden.

 

Meld u nu aan!

Wanneer: woensdagavond 21 november van 20.00-22.00 uur (Inloop vanaf 19.30)
Waar: Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Ja, ik kom naar de Expertmeeting op 21/11

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917