Gedragscode Dokters van de Wereld

Waarom een gedragscode?

‘Doe eens even normaal.’ Hoe vaak zeggen we dat niet tegen iemand die zich ‘anders’ gedraagt, die onaangepaste dingen zegt of ongewenst gedrag vertoont. Maar wat is normaal? Wat zijn precies jouw normen en waarden en die van mij? En die van de organisatie? Hebben we het allemaal wel over hetzelfde als we het hebben over normaal gedrag?

Voor een goede werksfeer is het belangrijk dat we het inderdaad over hetzelfde hebben. Dat er heldere afspraken zijn over welk gedrag we wel en niet tolereren van elkaar. Daarom spreken we dat van tevoren met elkaar af. In een gedragscode. Dat lijkt misschien wat overdreven. Maar het schept vooral helderheid. Het is een duidelijke richtlijn waar je elkaar aan kunt houden. Een gedragscode is dus bedoeld als preventie van eventuele problemen.

Jij bent ambassadeur van Dokters van de Wereld

Dit is de gedragscode van Dokters van de Wereld. Die hebben we niet hier in Nederland vastgesteld, het is een internationale gedragscode voor onze gehele organisatie. We vinden de gedragscode niet alleen belangrijk voor de omgang met elkaar, maar ook voor de omgang met klanten en relaties. Iedereen die in naam van Dokters van de Wereld handelt in binnen- en buitenland draagt bij aan het imago van onze organisatie. Het is belangrijk dat je je daar van bewust bent. Je bent een vertegenwoordiger, een ambassadeur zelfs, van onze naam en onze identiteit. Die identiteit is ons handelsmerk, opgebouwd na ons jarenlange werk op basis van onze waarden en grondbeginselen, die we vanaf het begin hebben uitgedragen. Jij neemt als onze nieuwe medewerker of vrijwilliger de verantwoordelijkheid op je om diezelfde waarden uit te dragen.

 

 1. Tijdens professionele werkzaamheden

Als medewerker of vrijwilliger van Dokters van de Wereld:

 • respecteer je de arbeidsrechten van het land, of indien dit niet mogelijk is, volg je de interne voorschriften van de missie
 • respecteer je de afgesproken werkuren
 • respecteer je de plaatselijke veiligheidsprocedures
 • ga je altijd correct gekleed, vooral tijdens publieke verplichtingen
 • respecteer je de bevolking, hun gewoonten en tradities
 • acht je externe en interne, officiële en niet-officiële relaties op terughoudende wijze
 • doe je geen officiële verklaringen zonder de toestemming van het hoofdkantoor.
 • gebruik je het materiaal alleen voor het volbrengen van de missie, niet voor andere doeleinden, persoonlijk gebruik van kantoorartikelen moet je beperken
 • bied je geen steekpenningen aan
 • heb je geen levensstijl die niet naar verhouding is met de gangbare economische situatie in het land van verblijf (huis, zwembad).

 

Daarbij is het verboden om:

 • illegale medische handelingen te verrichten (expats worden gemakkelijk aangezien voor dokters) of advies te geven over het gebruik van medicatie als je geen dokter of apotheker bent
 • steekpenningen of grote giften te accepteren
 • zonder toestemming van het hoofdkantoor betaalde nevenactiviteiten te ondernemen (privéconsultaties, advies en technische hulpverlening)
 • gewelddadig of agressief gedrag te vertonen, dat kan worden geïnterpreteerd als morele intimidatie, richting collega’s of plaatselijk personeel
 • seksuele betrekkingen te hebben op werklocaties
 • expat-collega’s of plaatselijk personeel te confronteren met seksuele intimidatie
 • illegale drugs te consumeren, te bezitten of te verhandelen
 • onder invloed van alcohol op het werk te verschijnen of te verblijven
 • over een vuurwapen te beschikken.

 

In openbare ruimtes (volledig zichtbaar)

Het is verboden om als medewerker of vrijwilliger van Dokters van de Wereld:

 • regelmatig veel alcohol te consumeren
 • illegale drugs te consumeren
 • betrekkingen te hebben met prostituees
 • agressief of gewelddadig te zijn (tenzij voor zelfverdedigingsdoeleinden) of racistisch gedrag te vertonen
 • openlijk van mening te verschillen over beslissingen of politieke uitingen van onze organisatie
 • openbare speeches te geven in naam van Dokters van de Wereld zonder toestemming van het hoofdkantoor.

 

III. Personeel dat een vrijwilliger of werknemer begeleidt

 • draagt de waarden en beginselen van Dokters van de Wereld uit
 • verstoort in geen geval het managen of het runnen van het project.

 

EUROPEES HANDVEST VAN HUMANITAIR HANDELEN
Krakau, 31 maart 1990

In acht nemende dat humanitair handelen een integraal onderdeel is van de politiek in een democratie,

in acht nemende dat humanitair handelen plaatsvindt ten voordele van personen zowel nabij als op afstand, thuis of elders,

weiger ik enige vorm van discriminatie tussen individuen en etnische of religieuze groeperingen toe te staan, weiger ik enige vorm van intolerantie, racisme en antisemitisme te laten ontstaan en zweer ik het te veroordelen en te voorkomen waar ik kan,

weiger ik uitsluiting op basis van armoede, onveiligheid of ziekte te accepteren,

weiger ik te accepteren dat wetenschap leidt tot onderdrukking of fysieke of mentale marteling en dat zij een mensonwaardige situatie creëert,

weiger ik enige vorm van genetische manipulatie die de waardigheid van een menselijk persoon kan aantasten, te tolereren,

zweer ik alles te doen wat ik kan om het respect voor de ecologische balans te beschermen,

zweer ik alle slachtoffers van natuurlijke, ecologische of politieke rampen te hulp te komen, in mijn eigen land en buiten die landsgrenzen,

zweer ik alles te doen wat ik kan om de toepassing van het recht van alle niet-gouvernementele hulporganisaties onpartijdig te verzekeren, om diens humanitaire hulp aan slachtoffers te kunnen bieden, vrij van discriminatie en ongeacht de omstandigheden,

zweer ik te doen wat ik kan om het respect en de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind te beschermen in alle landen ter wereld,

verklaar ik dat het beginsel van non-interventie eindigt daar waar het risico van het niet bieden van benodigde bijstand zou beginnen.

Indien wreedheid wordt verdoezeld, zweer ik getuige te zijn.

Indien barbaarsheid opleeft, zweer ik het te bestrijden.

Hierbij verklaar ik de Gedragscode en het Europese Handvest voor Humanitaire Actie van MdM Nederland, zoals hierboven weergegeven, te hebben gelezen en begrepen.

Datum                    ____________________________________________

Naam                     ____________________________________________

Getekend              ____________________________________________

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917