HET ZORGCAFÉ – PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING AAN NIEUWKOMERS

HET ZORGCAFÉ – PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING AAN NIEUWKOMERS

Het ‘Zorgcafé’ van Dokters van de Wereld draait op drie locaties in Amsterdam en Nijmegen. Het Zorgcafé heeft een medische gidsfunctie voor asielzoekers en statushouders (nieuwkomers) in de Nederlandse gezondheidszorg en biedt laagdrempelige algemene en psychosociale ondersteuning bij lichamelijke klachten, spanningsklachten en stress.

Psychosociale ondersteuners (artsen, verpleegkundigen en psychologen) werken intensief samen met tolken Farsi, Arabisch en Tigrinya. Allen werken op vrijwillige basis. De tolken spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning, ook door het maken van de culturele vertaalslag. Alle nieuwkomers kunnen binnenlopen in de ontmoetingscentra waar de Zorgcafé’s gehouden worden, bij Boost en Refugee Company in Amsterdam, en Gezellig in Nijmegen. Zij kunnen bij de PSO-ers en tolken terecht met hun verhaal en gezondheidsproblemen om uitleg te krijgen over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Ook kunnen zij worden begeleid in contacten met reguliere zorgverleners en wordt de drempel tot het krijgen van hulp lager. Het is een eerste stap naar passende zorg. In 2017 zijn vanaf maart bijna 300 gesprekken gevoerd met 100 bezoekers. Veel nieuwkomers hebben voor en/of tijdens hun reis naar Nederland traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Dokters van de Wereld signaleert dat vrijwel alle nieuwkomers in meer of mindere mate te maken krijgen met stress en spanning. Een factor hierin is dat zij tijdens hun hectische en onzekere periode van verblijf in verschillende opvanglocaties in Nederland niet altijd de tijd en ruimte krijgen om alles te verwerken.
Tijdens de hoge instroom van asielzoekers in 2015 in Nederland, raakte Dokters van de Wereld via het Rode Kruis betrokken bij de medische zorgverlening in de EHBO-posten op de COA-noodopvanglocaties. Dokters van de Wereld maakte zich zorgen over de adequate opvang en begeleiding van kwetsbare nieuwkomers in een nieuw land als Nederland met een voor hen onbekend gezondheidssysteem. In 2016 werd op initiatief van Dokters van de Wereld en het Nederlandse Rode Kruis het concept ‘Zorgcafé’ ontwikkeld. In 2017 werd in Amsterdam en Nijmegen een pilot van het Zorgcafé uitgevoerd.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917