Integriteit – voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag

In ons werk komen we op voor de meest kwetsbare mensen, die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld, natuurrampen of sociale uitsluiting. Met ons werk maken we verschil en hebben we een grote verantwoordelijkheid naar de mensen voor en met wie wij ons inzetten. Het is pijnlijk om te zien als mensen misbruik van hun positie maken. Het schaadt het vertrouwen in wat we doen, waar we voor staan en wie we willen zijn als sector.

Sollicitanten en nieuwe medewerkers: referenties en Verklaring Omtrent Gedrag

Het begint bij een goede screening en selectie van sollicitanten. Dit is een belangrijk onderdeel van de preventie die we toepassen. Onze personeelsafdeling is altijd betrokken bij de werving en selectie van nieuwe mensen en we voeren standaard een referentiecheck uit. Tevens is het overleggen van een Verklaring omtrent Goed Gedrag (VOG)- een verplicht onderdeel van de aanstellingsselectie.

Gedragscode en geheimhouding

Nieuwe medewerkers en vrijwilligers werken standaard op basis van een door hen ondertekende arbeids- c.q. vrijwilligersovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers en vrijwilligers die zowel in Nederland als in het buitenland voor ons werken moeten zich bovendien houden aan de Internationale Code of Conduct van Médecins du Monde.

Integer handelen in de praktijk: wat verwachten we van onze medewerkers en (vrijwillige) collega’s

We hechten er zeer aan dat mensen zich veilig voelen om (vermeende) misstanden te kunnen melden, zowel bij hun leidinggevende als bij onze vertrouwenspersoon. Binnen Dokters van de Wereld geldt een helder beleid om misstanden niet te verbergen maar aan te kaarten, zeker als dit misbruik en vergrijpen zijn door eigen (vrijwillige) medewerkers.

Melden van misstanden

Dokters van de Wereld heeft een klachtenregeling waar medewerkers en vrijwilligers seksuele intimidatie of seksueel wangedrag veilig kunnen melden. We willen graag dat mensen zich vrij, vertrouwelijk en laagdrempelig kunnen uitspreken. Daarom is er deze zomer een vertrouwenspersoon benoemd waar medewerkers hun melding of klacht vertrouwelijk en anoniem op elk gewenst moment kunnen indienen.

Het kan zijn dat je over onze werkwijze, of over andere zaken, opmerkingen of klachten hebt. Wij willen dit graag weten zodat we samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken. Binnen vijf werkdagen krijg je van ons een reactie.

Optreden bij misstanden

Bij een melding van ongewenst gedrag kunnen managers, mediators en vertrouwenspersonen handelen volgens heldere richtlijnen. Die gaan bijvoorbeeld over het begeleiden van een slachtoffer en het rapporteren van de melding, tot het opleggen van disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of ontslag. Bij strafbare feiten betrekken we uiteraard de (lokale) autoriteiten.

Samen kunnen we meer

Menselijk goed doen en falen kan niet alleen door papierwerk worden opgelost. We zullen blijven investeren in een open en toegankelijke cultuur waarin we onze ethische principes naleven en waar mensen zich veilig voelen, elkaar durven aan te spreken op gedrag en/of melding durven en kunnen maken.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917