Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Dokters van de Wereld strijdt voor een wereld waarin íedereen toegang heeft tot zorg. Ben je benieuwd wat we het afgelopen jaar bereikt hebben? Je leest het in ons jaarverslag. 

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag en jaarrekening, met daarin een verslag van onze activiteiten, en waarin we verantwoording afleggen over onze inkomsten en bestedingen. Donateurs vragen terecht om transparantie. Dokters van de Wereld gaat zorgvuldig om met de steun die wij ontvangen van onze donateurs. Wij zorgen ervoor dat het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht wordt besteed.

Lees hieronder ons jaarverslag en de jaarrekening over 2021.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917