Veelgestelde Vragen over mondzorg

Campagne

Komt de mondzorgkaravaan ook bij mij in de buurt?

 • De Mondzorgkaravaan komt langs in 6 steden: Waddinxveen, Nijmegen, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam.

Een gratis behandeling, dat wil ik ook. Kan ik mij aanmelden?

 • Voor de behandelingen die Dokters van de Wereld tijdens de campagne uitvoert, is vooraf al een selectie gemaakt van mensen die hiervoor in aanmerking komen. Deze selectie is gemaakt met behulp van onze partnerorganisaties in de 6 steden. Het is dus helaas niet mogelijk om je nog aan te melden.

Waarom zetten jullie een mondzorgbus in? Kunnen mensen niet naar een gewone tandarts?

 • Met de Mondzorgzorgcampagne willen wij aandacht vragen voor het bredere probleem. Duizenden mensen die in het welvarende Nederland met langdurige kiespijn of ontstekingen blijven rondlopen: wij vinden dat niet kunnen.

Wie voeren de campagne uit?

 • Dokters van de Wereld is initiatiefnemer en uitvoerder van de Mondzorgcampagne en de Mondzorgkaravaan. De behandelingen worden uitgevoerd door tandartsen van Europe Medicare en lokale tandartsen uit ons netwerk. Voor deze campagne ontvangen wij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

 

Toegang tot mondzorg

Hoeveel mensen in Nederland gaan niet naar de tandarts omdat ze het niet kunnen betalen?

 • Naar schatting hebben een half miljoen mensen om financiële redenen geen toegang tot de tandarts. Dat zijn vooral mensen met een laag inkomen, ouderen, dak- en thuislozen en nieuwkomers (asielzoekers, statushouders en mensen zonder geldige papieren). Daarnaast kunnen andere aspecten een rol spelen, zoals kennis over mondzorg, taal-en cultuurbarrières.

Maar iedereen in Nederland heeft toch recht op toegang tot zorg?

 • Ja, iedereen in Nederland heeft recht op toegang tot zorg. Dit is vastgelegd in internationale en nationale wet- en regelgeving. Maar in de praktijk zien we dat sommige mensen buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld wanneer mensen de zorg niet kunnen betalen.
  Voor volwassenen wordt mondzorg niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Mensen kunnen zich toch aanvullend verzekeren?

 • Een aanvullende verzekering vergoedt een deel van de (mond)zorgkosten; meer recht op vergoeding betekent een hogere premie. Dus blijft mondzorg afhankelijk van wat mensen zich financieel kunnen veroorloven. Echter, uit onderzoek van Peil.nl in opdracht van Dokters van de Wereld blijkt dat 50% van de Nederlanders met een benedenmodaal inkomen zich niet heeft verzekerd tegen mondzorg vanwege de kosten.

Zijn kinderen wel verzekerd voor mondzorg?

 • Kinderen (onder de 18) zijn binnen het basispakket wel verzekerd van mondzorg. Voor een overzicht van behandelingen, zie Zorginstituut Nederland. Orthodontie (beugels) vallen hier niet onder. Niet alle ouders zijn hiervan op de hoogte. Sommige ouders zijn al zo lang niet bij een tandarts geweest, dat ze hun kinderen ook niet meer naar de tandarts sturen.

Hebben mensen zonder geldige papieren ook recht op toegang tot zorg?

 • Wie geen verblijfsvergunning heeft en illegaal in Nederland verblijft, heeft recht op zorg, maar kan zich niet (aanvullend) verzekeren tegen ziektekosten. Hun zorgverleners kunnen wel een vergoeding vragen voor een deel van de zorgkosten via de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen, uitgevoerd door het CAK (zie: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen). Dit geldt echter alleen voor zorg uit het basispakket. Voor volwassenen valt mondzorg niet in het basispakket. De tandarts of mondhygiënist kan deze zorgkosten dus niet declareren bij het CAK. Omdat mondzorg voor kinderen wel binnen het basispakket valt, kan de zorgverlener hiervoor een vergoeding aanvragen bij het CAK.

Is het niet vooral een probleem van ouderen?

 • Ook ouderen ondervinden problemen in de toegang tot mondzorg. Het gaat onder andere om financiële problemen, gebrek aan vervoer, niet in staat zijn om zelf een afspraak te maken, of zich niet goed bewust zijn van de zorg die zij eigenlijk nodig hebben.

Is het niet ook een kwestie van goed (leren) poetsen?

 • Een goede gebitsverzorging is de beste manier om mondproblemen te voorkomen. Voor sommige mensen is dat in de praktijk lastig. Bijvoorbeeld omdat ze dit niet goed hebben aangeleerd. Of omdat ze geen huis of inkomen hebben, waardoor er allerlei andere problemen spelen die meer aandacht vragen.
  Tijdens de mondzorgcampagne geven wij naast behandelingen ook poetsinstructies. Daarnaast verspreiden we folders over mondverzorging, samen met gratis tandenborstels en tandpasta.

Waarom doet de politiek hier niets aan?

 • Met de mondzorgcampagne wil Dokters van de Wereld aandacht vragen voor problemen in de toegang tot mondzorg. Door 1000 behandelingen te geven en onderzoek te doen om de situatie beter inzichtelijk te maken. Ook zijn we een petitie gestart. Deze wordt eind 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. U kunt ons helpen door u handtekening te zetten.

Dokters van de Wereld werkt toch alleen in rampgebieden?

 • Dokters van de Wereld vindt dat ieder mens recht heeft op zorg, inclusief mondzorg. Dus ook in landen waar dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Alle leden van ons internationale netwerk Médecins du Monde werken zowel in binnen- als buitenland.
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917