Onderzoeksrapport: Informele mondzorgnetwerken in Nederland

Naar schatting ondervinden 500.000 mensen in Nederland barrières in de toegang tot mondzorg als gevolg van financiële problemen en de marginale leefomstandigheden waarin zij verkeren. In verschillende gemeenten werken organisaties samen om deze mensen op een laagdrempelige manier van mondzorg te voorzien. De meeste netwerken zijn echter kleinschalig opgezet en kunnen vooralsnog niet voorzien in een structurele oplossing voor het probleem. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke ‘informele mondzorgnetwerken’ in Nederland actief zijn en hoe deze worden georganiseerd.

Titel: Informele mondzorgnetwerken in Nederland.
Datum: Mei 2020

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917