Onze organisatie in Nederland

Organisatie in Nederland

Dokters van de Wereld is in Nederland gevestigd in Amsterdam. De organisatie bestaat uit een bestuur en directeur, en uit de afdelingen Zorgrecht, Operatie Glimlach, Pleitbezorging, data & onderzoek, Communicatie & fondsenwerving en Bedrijfsvoering.

Bestuur en vereniging
Dokters van de Wereld is een vereniging. De leden en specifiek de bestuursleden hebben een toezichthoudende rol. Het bestuur heeft gekozen voor het zijn van een bestuur op ‘afstand’ waarin de directeur en het professioneel bureau belegd is met de rol van de dagelijkse besturing en uitvoering van de organisatie. Klik hier voor het overzicht van onze bestuursleden.

Meer informatie over het werk en de leden van het bestuur vind je ook in onze jaarverslaglegging.

Klik hier voor onze Statuten (pdf).

Jaarverslagen
Dokters van de Wereld legt elk jaar verantwoording af over de besteding van haar middelen in het jaarverslag. Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Opmerkingen of klachten
Wij hechten veel waarde aan je mening en vinden het belangrijk goed contact te onderhouden en zorgvuldig om te gaan met opmerkingen, suggesties en/of klachten die er leven. Lees hier over onze klachtenprocedure.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917