dokter van dokters van de wereld

Médecins du Monde

Médecins du Monde

Oorlogsgebieden, sloppenwijken, hongersnoden en gebieden die zijn getroffen door natuurrampen. Niet alleen in Nederland is Dokters van de Wereld actief. In meer dan tachtig landen helpt het internationale netwerk van Dokters van de Wereld, Médecins du Monde, kwetsbare mensen die moeilijk of geen toegang hebben tot medische zorg. We starten klinieken, schakelen mobiele teams in en zetten voedselprogramma’s op.

 

Voorbeelden van landen waar Médecins du Monde actief is:

 

SYRIË Naar schatting vierhonderdduizend doden, meer dan anderhalf miljoen gewonden, zeven miljoen ontheemden en vier miljoen vluchtelingen. Dat is de trieste balans van zeven jaar burgeroorlog in Syrië. Dokters van de Wereld gaat onverminderd door met het bieden van medische, psychische en humanitaire hulp aan de Syrische burgerslachtoffers. Onze teams ondersteunen tientallen zorgcentra en ziekenhuizen, zowel in Syrië als in de buurlanden Libanon, Jordanië en Turkije. Die landen die grote moeite hebben om de gigantische toestroom van vluchtelingen het hoofd te bieden.


MALI Kinderen zijn de eerste slachtoffers van de crisissituatie in Noord-Mali. Ondervoeding en het gebrek aan vaccinatie verklaren voor een deel de hoge kindersterfte. Met voedsel- en vaccinatieprogramma’s wil Dokters van de Wereld de situatie verbeteren. Mali kent een sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar van 178 op 1000. Dat brengt het land op de voorlaatste plaats (plaats 192 van de 193). Voedselproblemen en het gebrek aan vaccinatie zijn twee factoren die dit dramatische cijfer verklaren. De Sahelregio kende de laatste tien jaar niet minder dan drie grote voedselcrises. De redenen: herhaaldelijke droogtes en conflicten die de bevoorradingsproblemen vergrootten en zo de voedselprijzen de hoogte injoegen. Zo worden in de Sahelregio en Mali bijna twintig miljoen mensen getroffen door voedselschaarste. We schatten dat bijna 500.000 kinderen een risico lopen om ernstig ondervoed te raken. Ten slotte werd slechts 39% van de kinderen volledig gevaccineerd. Dokters van de Wereld heeft in Gao en Ménaka voor kinderen en zwangere of zogende vrouwen voedselprogramma’s opgezet. Wij screenen op ondervoeding en zodra we vaststellen dat een patiënt ondervoed is, wordt deze onmiddellijk opgenomen in ons programma. Onze medische ploegen organiseren ook geregeld vaccinatiecampagnes. De vaccinatieproblemen treffen vooral de nomadenbevolking of zij die het verst van zorgcentra wonen. Daarom worden onze mobiele ploegen speciaal opgeleid om dit soort zorg te kunnen verlenen.


KENIA Begin 2017 heerste er in Kenia grote droogte en daardoor hongersnood. Vier miljoen mensen kampten met grote tekorten aan voedsel. In Isiolo, het hart van Kenia, leed bijna 20% aan acute ondervoeding en waren er veel minder hulpverleners aanwezig dan op andere plekken in het land. Daarom ging Dokters van de Wereld op die plek van start met een noodprogramma. Met deze actie richtten we ons vooral op kinderen jonger dan vijf jaar en zogende vrouwen, omdat ondervoeding bij jonge kinderen desastreus is voor de ontwikkeling van lichaam en brein. Jarenlang onderzoek toont aan dat mensen die ooit ondervoed zijn geweest, die achterstand hun hele leven meedragen. Ze hebben een zwakker immuunsysteem, een minder ontwikkelde lichaamsgroei, en de hersenontwikkeling is minder groot. Vechten tegen ondervoeding is dus ook een investering op de lange termijn. Dokters van de Wereld startte daarom samen met partners zoals Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een noodactie. We zetten mobiele teams in die zorgden voor screening van ondervoede kinderen en zogende vrouwen. Samen met de lokale gemeenschappen organiseerden onze teams screeningscampagnes. Mensen die kampten met ondervoeding werden door onze partners behandeld. Op die manier konden we voorkomen dat de voedselcrisis nog meer dodelijke slachtoffers maakte. De mobiele teams brachten naast de screeningcampagnes ook de andere zorg- en medicatiebehoeften in de dorpjes in kaart.


Meer informatie over Médecins du Monde vind je op onze internationale website.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917