Project: Solidariteitsplan Europa


Toegang tot medische zorg ernstig in het geding
De economische crisis die Griekenland teistert heeft als gevolg gehad dat de sociale voorzieningen tot het minimum zijn teruggedraaid. De hoge werkloosheid en de enorme bezuinigingen hebben daarnaast de toegang tot medische zorg dramatisch verslechterd. Bijna een derde van de bevolking kan geen zorgverzekering meer betalen (zie ook EUO rapport). Ten gevolge hiervan wordt een groot aantal kinderen niet meer gevaccineerd, worden zwangere vrouwen niet meer gevolgd rond zwangerschap en bevalling en kunnen ouderen en chronisch zieken hun medicatie niet meer financieren. Ook de voorzieningen voor de enorme groep vluchtelingen zijn ontoereikend. in medische zorg is amper voorzien en ook basale levensbehoeften ontbreken waardoor de gezondheid van vluchtelingen niet gewaarborgd is.

De Griekse afdeling van Dokters van de Wereld stelt daarom alles in het werk om de meest kwetsbaren in de samenleving de medische zorg te bieden die zij nodig hebben. Als Nederlandse tak ondersteunen we de projecten financieel en zenden daarnaast medische vrijwilligers naar de eilanden om vluchtelingen medische zorg te bieden.

Hulp aan kinderen
Middels open klinieken en mobiele eenheden biedt Dokters van de Wereld medische zorg aan kinderen in Griekenland. Vrijwillige artsen en verpleegkundigen volgen kinderen tijdens hun ontwikkeling, delen voedselpakketten uit aan arme gezinnen, bieden neonatale zorg en ontvangen kinderen de nodige vaccinaties. Door inzet van mobiele klinieken bereiken we kinderen op de eilanden en afgelegen locaties. Hiermee bieden we – naast primaire gezondheidszorg –  tandheelkundige en oogheelkundige zorg.

Hulp aan zwangere vrouwen
In de open klinieken op verschillende locaties in Griekenland kunnen vrouwen verloskundige zorg ontvangen. Dokters van de Wereld zorgt er daarnaast voor dat vrouwen medische hulp ontvangen tijdens en na de bevalling.

Hulp aan ouderen
Dokters van de Wereld richt zich op de twee meest dringende behoeften van ouderen die onder de armoedegrens leven: gezondheidszorg en voedselhulp. Ouderen krijgen gratis medicatie, ontvangen primaire gezondheidszorg en ontvangen boodschappencheques of voedselpakketten.

Hulp aan vluchtelingen
Bij dit programma werken zowel Griekse als internationale teams (waaronder Nederlandse) zij aan zij op de eilanden Lesbos, Chios en aan de landgrenzen. Hier wordt primaire gezondheidszorg aangeboden aan vluchtelingen en worden zij geïnformeerd over hun rechten. De vrijwillige medici richten zich op screening en bescherming van kwetsbare groepen (vrouwen en minderjarigen), verstrekking van humanitaire hulpmiddelen (dekens, kleding, hygiënekits bijvoorbeeld) en op ondersteuning van lokale gezondheidszorgstructuren. Ook bieden we psychosociale hulp. Daarnaast ontplooien we pleitbezorgingsactiviteiten om politici te bewegen maatregelen te nemen zodat de gezondheid van vluchtelingen gewaarborgd wordt.

Resultaten
In 2014 hebben we de volgende resultaten behaald:

  • Meer dan 17.000 volwassenen hebben bijna 100.000 keer de open poliklinieken bezocht
  • Meer dan 10.000 kinderen hebben bijna 17.000 keer de open poliklinieken bezocht
  • In totaal zijn er 5779 vaccinaties gegeven in de open poliklinieken
  • Bijna 2000 mensen hebben gratis medicatie ontvangen
  • Bijna 8000 kinderen ontvingen tandheelkundige zorg
  • Met behulp van mobiele klinieken werden meer dan 1500 kinderen gevaccineerd
  • Er werden ruim 1700 huisbezoeken afgelegd aan hulpbehoevende ouderen

In 2015 boden onze hulpverleners medische zorg en humanitaire hulp aan meer dan 200.000 vluchtelingen, waaronder alleenreizende minderjarigen. Voor deze groep is een handleiding ontwikkeld die gebruikt kan worden bij de psychosociale begeleiding en ondersteuning van deze groep.