Fiscaal voordelig schenken

Doneren met belastingvoordeel
Financiële steun vanuit donateurs is onontbeerlijk voor ons werk. Naast structureel doneren middels een machtiging of een eenmalige gift, is het ook mogelijk om met belastingvoordeel te schenken. Schenken met fiscaal voordeel is gunstig voor ons, wanneer u het belastingbedrag dat u uitspaart aan ons schenkt, of voor u, omdat u teruggave kunt ontvangen van de belastingdienst over uw gift.

Wanneer u meer dan 1% van uw jaarinkomen schenkt aan goede doelen is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. U kunt dit bij uw belastingaangifte aangeven.
U kunt ook periodiek schenken, hierbij is uw jaarinkomen niet van belang.

Eenvoudig periodiek schenken
Periodiek schenken houdt in dat u jaarlijks, vijf jaar of langer, een vast bedrag doneert aan Dokters van de Wereld en dit vastlegt in een overeenkomst. Er is geen minimum of maximum bedrag. Een schriftelijke overeenkomst met Dokters van de Wereld is alles wat nodig is. Een notariële acte is niet (meer) nodig.

De overeenkomst kunt u uitprinten en ingevuld Dokters van de Wereld sturen. Ons adres is:

Dokters van de Wereld
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam

Op het moment van de betaling van de eerste termijn is de schenking op te voeren als aftrekpost en is uw bijdrage aan Dokters van de Wereld geleverd!

Voordelen van periodiek schenken
U kunt extra doneren zonder dat u meer betaalt, want de fiscus betaalt mee.
Ook bijdragen die kleiner zijn dan 1% van het jaarinkomen zijn fiscaal aftrekbaar
Uw meerjarige steun aan Dokters van de Wereld geeft  continuïteit, nodig voor het voortzetten van projecten en acties voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg.

 

 


Onze projecten:

Project: Zorgrecht Nederland

In Nederland verbeteren we toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten middels spreekuren, onderzoek en pleitbezorging.

LEES MEER

Project: Operatie Glimlach

Tijdens Operatie Glimlach opereren teams van vrijwillige medici kinderen en jongvolwassenen in ontwikkelingslanden.

LEES MEER

Project: Solidariteitsplan Europa

In Griekenland bieden we medische en psychosociale hulp aan kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en vluchtelingen.

LEES MEER