Toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Een overzicht van lokale particuliere initiatieven

Publicatiedatum: 12 oktober 2017

Samenvattende tekst: Ongedocumenteerde migranten ondervinden ernstige barrières in de toegang tot mondzorg. Dit rapport geeft een overzicht van in 2016 uitgevoerde initiatieven en de geschatte resultaten die hiermee zijn behaald. Deze oplossingen zijn echter kleinschalig van opzet, financieel kwetsbaar en daardoor niet structureel van aard. Het gebrek aan toegang tot mondzorg voor ongedocumenteerden is daarmee nog steeds een actueel en dringend probleem in Nederland.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917