ZIEK WORDEN IS LEVENSGEVAARLIJK VOOR VLUCHTELINGEN DIE GEEN ZORG KRIJGEN.


Stel je eens voor. Je wordt ernstig ziek, maar voor jou is medische zorg onbereikbaar. Wist je dat in Nederland minstens 35.000 migranten zonder verblijfsvergunning wonen? Zij vinden vaak grote obstakels op hun weg naar medische zorg. Wij vinden dat inhumaan en onacceptabel.

Over ons
en onze missie


Dokters van de Wereld is in 1997 opgericht in Nederland en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Médecins du Monde, dat 439 projecten in meer dan 80 landen uitvoert met behulp van duizenden vrijwilligers.

Dankzij meer dan 40 jaar gedeelde kennis en ervaring zijn we samen met ons netwerk in staat om vanuit een onpartijdige positie te werken met betrouwbare partners en een transparante verantwoording. (Zie ons jaarverslag voor de resultaten en impact).

Onze missie in Nederland is om toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder verblijfsvergunning te verbeteren. In Europa bieden wij medische hulp aan vluchtelingen en helpen we gezondheidszorg toegankelijk te maken voor andere kwetsbare groepen.

We oefenen druk uit op politici en beleidsmakers om toegang tot zorg structureel te verbeteren. In de tussentijd vormt Dokters van de Wereld een medisch vangnet: onze medische vrijwilligers geven voorlichting, bemiddelen mensen naar zorg via spreekuren, en we zetten ons met behulp van onze onderzoeken onvermoeibaar in om problemen in

toegang tot zorg op de agenda te krijgen bij beleidsmakers en politici.

Naast hulp aan vluchtelingen, voeren we Operatie Glimlach missies uit. Tijdens deze missies voeren onze vrijwillige chirurgische teams operaties uit bij kinderen en (jong)volwassenen in ontwikkelingslanden, zodat ze weer een eerlijke kans hebben op een goede toekomst.
Meer weten over ons werk? Bezoek onze reguliere homepage.

Wij worden gesteund door
De Nationale Postcode Loterij.

Spread the word


Bekendheid over de ongelijkheid in de toegang tot medische zorg is cruciaal om kwetsbare mensen te beschermen. Je kan ons daarom ook op andere manieren helpen! Namelijk door het delen van onze boodschap via jouw sociale netwerk.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917