Verwarring over regelingen voor ‘onverzekerbaren’ en ‘onverzekerden’

Verwarring over regelingen voor ‘onverzekerbaren’ en ‘onverzekerden’

Het CAK voert twee overheidsregelingen uit die tot doel hebben medisch noodzakelijke zorg financieel toegankelijk te maken voor mensen zonder verzekering. Zij zijn voor verschillende doelgroepen en de regeling voor onverzekerden kent daarnaast twee verschillende vergoedingsregelingen. In de praktijk leidt dit nogal eens tot verwarring.

  • Regeling onverzekerbare vreemdelingen: voor iemand van buiten Europa die onrechtmatig in Nederland verblijft kunnen bij betalingsonmacht van de patiënt zorgkosten gedeclareerd worden die onder de basisverzekering of de Wet langdurige zorg vallen.
  • Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden: voor onverzekerde Nederlanders en andere EU-onderdanen. Deze regeling kan opgesplitst worden:
    • Vanaf 1 maart 2017. Voor legaal verblijvende Europeanen en Nederlanders die bereid zijn alsnog een zorgverzekering af te sluiten kunnen zorgverleners bij betalingsonmacht zorgkosten declareren voor de tussenliggende periode. Het gaat om zorg die onder de basisverzekering of de Wet langdurige zorg valt.
    • Uitbreiding vanaf 1 maart 2018. Voor mensen van wie de verzekeringsplicht niet is vast te stellen of voor Europeanen die hier onrechtmatig verblijven kunnen zorgverleners bij betalingsonmacht nu declareren voor Spoedeisende Hulp en medicatie die verstrekt is binnen één maand na SEH, acute GGZ in een crisissituatie en ambulancevervoer.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917