Voorlichting aan zorgverleners in detentiecentra over toegang tot zorg

Voorlichting aan zorgverleners in detentiecentra over toegang tot zorg

In juni 2018 gaf Dokters van de Wereld een presentatie aan de hoofden zorg van de Nederlandse detentiecentra voor vreemdelingenbewaring over de toegang tot zorg voor mensen zonder verblijfsrecht. Tijdens deze bijeenkomst werden mogelijkheden en onmogelijkheden besproken met het doel voor ogen om de gezondheidsbelangen van ongedocumenteerden zo goed mogelijk te behartigen.

Op onze spreekuren en Helpdesk spreken wij ook mensen die in vreemdelingendetentie hebben gezeten. In 2014 was één van de probleemgebieden die wij signaleerden in onderzoek rondom gezondheid en zorg in vreemdelingendetentie, de continuïteit van zorg na vrijlating. Nog steeds zien wij hier een knelpunt. Indien mensen medische zorg nodig hebben op het moment dat zij vrijgelaten worden, wordt dit niet, of in ieder geval niet altijd, overgedragen aan een volgende zorgverlener. Vanuit detentiecentra is het om praktische redenen vaak lastig om de zorg over te dragen. Zo is nooit van te voren bekend wanneer iemand vrijkomt. De mensen in vreemdelingendetentie horen van het ene op het andere moment dat zij vrijgelaten worden en staan dan ook binnen enkele uren op straat. Ook is vaak niet bekend waar mensen heen gaan, lang niet iedereen heeft immers een vaste verblijfplaats. Daarnaast speelt mee dat mensen bij vrijlating de plicht hebben binnen twee dagen Nederland te verlaten, wat voor zorgverleners in detentiecentra een spanningsveld met zich meebrengt wat betreft het overdragen van zorg. Dokters van de Wereld draagt vanuit haar expertise op het gebied van mogelijkheden voor medische zorg aan ongedocumenteerde migranten graag bij aan het verbeteren van de toegang tot zorg. Het informeren van zorgverleners maakt hier onderdeel van uit.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917