IN ACTIE VOOR MENSEN IN NOOD

Bij conflicten of natuurrampen handelt Dokters van de Wereld zo snel mogelijk door teams en apparatuur ter plaatse te plaatsen om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de lokale bevolking.

ACTIE ONDERNEMEN BIJ EEN NOODSITUATIE
Voor Dokters van de Wereld is een noodsituatie vooral de verstoring van de toegang tot zorg. Onze reactie is samengesteld op basis van een beoordeling door onze teams van de gevolgen van de crisis voor de bevolking, in nauwe samenwerking met partners uit het maatschappelijk middenveld of de ministeries van volksgezondheid in de betreffende landen. Ons doel: de toegang tot gezondheidszorg herstellen wanneer het systeem is verzwakt door een catastrofe. Onze kracht: echte expertise in de eerstelijnszorg en in seksuele en reproductieve gezondheid om voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te zorgen.

Als het al aanwezig is in het land, steunt de organisatie de teams die werken aan langetermijnprojecten. Hierdoor kunnen we de tijd die nodig is om hulp te bieden verminderen en sneller en effectiever te handelen. Dan, in samenwerking met de autoriteiten, besluiten Dokters van de Wereld om al dan niet op de grond te blijven, zodra de media-storm rondom de noodsituatie is afgenomen, om aan wederopbouwprogramma’s te werken.

Steun ons wereldwijde werk
Doneer nu
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917