Wat doen wij

Dokters van de Wereld gelooft in een wereld waar iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en waar het recht op gezondheid erkend wordt als mensenrecht. Onze missie is het waarborgen van het recht op gezondheidszorg en gezondheid. Dit doen wij met behulp van de volgende activiteiten.

Het verlenen van hulp aan kwetsbare groepen die uitgesloten zijn van gezondheidszorg in binnen- en buitenland
Dokters van de Wereld biedt medische zorg en steun aan groepen die uitgesloten zijn van zorg, ter overbrugging naar een structurele oplossing. Onze teams houden zich bezig met directe medische hulp, preventie, bemiddeling, doorverwijzing en training van medisch personeel.

Het opkomen voor recht op zorg en getuigen van misstanden in toegang tot zorg
Op basis van wat wij in de praktijk zien, getuigen wij van schendingen van het recht op gezondheid. Wij gaan de discussie aan met de politieke verantwoordelijken, zorgverleners, instanties en andere betrokkenen.

Het geven van voorlichting aan publiek om bewustwording te vergroten
Via voorlichtingscampagnes, ambassadeurs, onze mediakanalen en pers vergroten wij de bewustwording en betrokkenheid van het Nederlandse publiek.


Onze projecten:

Project: Zorgrecht Nederland

In Nederland verbeteren we toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten middels spreekuren, onderzoek en pleitbezorging.

LEES MEER

Project: Operatie Glimlach

Tijdens Operatie Glimlach opereren teams van vrijwillige medici kinderen en jongvolwassenen in ontwikkelingslanden.

LEES MEER

Project: Solidariteitsplan Europa

In Griekenland bieden we medische en psychosociale hulp aan kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en vluchtelingen.

LEES MEER