Hulp in Corona-tijd

Dokters van de Wereld verleent in Nederland al jaren medische en psychische zorg aan de meest kwetsbaren: mensen zonder papieren, zonder een dak boven het hoofd of in andere kwetsbare posities. Een taak van de overheid, die wij als enige medische NGO in het veld op ons nemen. Ook - of eigenlijk: juist - in tijden van Covid-19.

Coronacrisis: wat doen wij

DOKTERS VAN DE WERELD ZET ALLES OP ALLES OM KWETSBARE MENSEN JUIST NU MEDISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING TE BIEDEN.

HULP

EERSTELIJNS MEDISCHE ZORG

Dokters van de Wereld verleent via de Zorgbus en het Zorgcafé in Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam directe medische en psychosociale zorg aan – vooral – asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen. Vanwege corona doen we nu meer en langere consulten, niet in maar naast onze Zorgbus. Het aantal kleine medische ingrepen neemt toe, en ook pijnstillers en andere medicatie zonder recept wordt vaker direct op locatie verstrekt. Ook doen we corona screening en triage op locatie. Onze reguliere helpdesk en Zorgcafés beantwoorden 5 dagen per week vragen – al dan niet over corona. Via onze cultuurcoaches sporen we mensen op die met vragen en problemen zitten, maar zelf niet zomaar contact opnemen. Voor collega-organisaties is een aparte lijn geopend. Bovendien hebben we nu een extra helpdesk en telefonisch/online spreekuur voor vragen omtrent zwangerschap, anticonceptie en abortus.

PSYCHOSOCIALE COUNSELING EN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Het is een moeilijke periode, zeker voor mensen zonder papieren, zonder een dak boven het hoofd of in andere kwetsbare posities. Daardoor is er deze periode een enorm toegenomen vraag naar psychosociale counseling. Wij hebben daarom razendsnel veel vrijwilligers getraind en ingewerkt, inclusief 6 extra psychologen, ondersteund door 2 psychiaters. Zo nodig oefenen we extra druk uit op het reguliere systeem om mensen in behandeling te nemen. Omdat door de coronacrisis veel praktische hulp en ondersteuning wegvalt, bieden we ook die.

Extra aandacht voor vrouwen

Door de coronamaatregelen zien we veel vrouwen die geen medische zorg krijgen, bijvoorbeeld rondom gewenste of ongewenste zwangerschap. Ook anticonceptie en SOA tests zijn niet te krijgen. Omdat de vrouwen niet meer naar de veilige Zorgcafés kunnen komen, doen wij extra veel moeite om hen op te sporen en persoonlijk te spreken. De cultuurcoaches lichten hen voor over Covid-19, maar geven ook ruimte om vragen te stellen rondom anticonceptie, seksueel geweld, zwangerschap en andere gendersensitieve onderwerpen. Waar nodig begeleiden en bemiddelen we hen naar zorg.

»

VOORLICHTING

Wij geven in verschillende talen voorlichting over corona. Via ons outreach team en cultuurcoaches proberen wij zo veel mogelijk mensen te bereiken. De laatsten spelen een cruciale rol in het opsporen van en contact leggen met mensen die dreigen af te glijden. Bijna afgestudeerde medisch studenten geven individuele voorlichting op locatie, onder andere in de Amsterdamse parkeergarage waar circa 80 ongedocumenteerden verblijven. Wekelijks bereiken wij ruim honderd mensen.

VERANDERING

Iedereen heeft recht op zorg. Dus ook de meest kwetsbaren. Daar strijden wij voor. In coronatijd werken we samen met gemeenten, maar we laten daar ook onze stem horen als de zorg tekort schiet en mensen buiten de boot vallen. Ook stappen we regelmatig naar Den Haag om politici aan te spreken, zamelen we handtekeningen in en voeren we actie door petities met andere maatschappelijk organisaties. Zo brengen we mensen en hun specifieke problemen in beeld bij (gemeentelijke) overheid en hulpinstanties. Via een aparte helpdesk voor vragen van professionals en het delen inzichten en expertise helpen we ze ook oplossen. Waar nodig rukken we uit met de Zorgbus. En mobiliseren we mensen om zich in te zetten voor ongedocumenteerden.

Help mee

Ook jij kunt helpen: teken onze petitie Niemand op straat. Of steun onze noodhulp financieel met een donatie.

Alle activiteiten rondom ons Covid-19 respons plan zijn mede mogelijk gemaakt door extra steun van onze donateurs en verschillende fondsen, waaronder:
Kansfonds: www.kansfonds.nl
Adessium foundation: https://www.adessium.org
KNR PIN: https://www.knr.nl/organisatie/
Fonds Wiggers van Kerchem: https://www.fundatiesobbe.nl/fonds-wiggers-kerchem/
Triodos: https://www.triodos.nl/
Maagdenhuis: https://www.maagdenhuis.nl/
Dioraphte: https://www.dioraphte.nl/

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917