Humanitaire rampen en crisis

Noodhulp

Bij conflicten of natuurrampen handelt Dokters van de Wereld zo snel mogelijk door teams en apparatuur ter plaatse te plaatsen om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de lokale bevolking.

Actie nemen bij een noodsituatie

Voor Dokters van de Wereld is een noodsituatie vooral de verstoring van de toegang tot zorg. Onze reactie is samengesteld op basis van een beoordeling door onze teams van de gevolgen van de crisis voor de bevolking, in nauwe samenwerking met partners uit het maatschappelijk middenveld of de ministeries van volksgezondheid in de betreffende landen. Ons doel: de toegang tot gezondheidszorg herstellen wanneer het systeem is verzwakt door een catastrofe. Onze kracht: echte expertise in de eerstelijnszorg en in seksuele en reproductieve gezondheid om voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te zorgen.

Als het al aanwezig is in het land, steunt de organisatie de teams die werken aan langetermijnprojecten. Hierdoor kunnen we de tijd die nodig is om hulp te bieden verminderen en sneller en effectiever te handelen. Dan, in samenwerking met de autoriteiten, besluiten Dokters van de Wereld om al dan niet op de grond te blijven, zodra de media-storm rondom de noodsituatie is afgenomen, om aan wederopbouwprogramma’s te werken.

Actuele noodhulp

Irak

Camp Chamisku, Day 1, Zakho, Docteur Ghazwa Breassam, consultation, apres-midi

Dokters van de Wereld is al jarenlang actief in Irak. De enorme stroom vluchtelingen en de aanhoudende onveiligheid maakt het soms moeilijk om in Irak te werken en verslechtert de toegang tot gezondheidszorg voor de bevolking.

Met een aantal mobiele klinieken en onze aanwezigheid in verschillende plekken in het land bieden we gezondheidszorg aan vaak kwetsbare groepen mensen.

Lees meer over Irak.

Syrië

Sinds het begin van de gevechten hebben de Syrische autoriteiten gezondheidszorg als een oorlogswapen gebruikt. Bijna 70% van de gezondheidszorginfrastructuur is vernietigd of is te beschadigd om te functioneren. De medische dekking is dramatisch gedaald en bedraagt ​​nu slechts 45%. Bepaalde ziektes zoals tuberculose zijn weer verschenen. Meer dan 7.000 gevallen van mazelen zijn geregistreerd. Grote aantallen gevallen van leishmaniose (zandmugziekte), diarree en tyfus worden ook gemeld in het noorden van het land.

De aanpak van Dokters van de Wereld van deze crisis is gebaseerd op een regionale aanpak: het bieden van basisgezondheidszorg, levering van water- en hygiënekits voor binnenlandse vluchtelingen in het noorden van het land, en het beschikbaar stellen van medische apparatuur en medicijnen aan netwerken van Syrische artsen. Maar we zijn ook aanwezig in buurlanden waar zich veel  Syrische vluchtelingen bevinden, zoals Jordanië, Turkije en Libanon. In vluchtelingenkampen en elders zijn gezondheidsfaciliteiten en mobiele eenheden actief, zowel voor primaire gezondheidszorg als postoperatieve revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer over Syrië

Een Koerdisch Syrische vrouw loopt met haar kind langs de ruïnes van wat ooit Kobane was, ook bekend als Ain al-Arab, op 25 maart, 2015. Islamitische Staat (IS) strijders zijn verdreven in januari van dat jaar. AFP YASIN AKGUL

Jemen

AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS

Dokters van de Wereld heeft tussen 2004 en 2012 in Jemen, met name om ontheemden toegang tot gezondheidszorg te bieden, talrijke contacten gelegd met lokale partners. Nu de zorgbehoeften groeien, kunnen maar weinig NGO’s in het land werken als de gevechten intensiever worden.

“De meeste ziekenhuizen zijn overweldigd en hebben te weinig medische benodigdheden.”

Dokters van de Wereld heeft daarom ervoor gekozen om openbare voorzieningen in Aden te ondersteunen, evenals een Jemenitische organisatie van vrijwillige medische professionals, door medische en chirurgische voorzieningen aan te bieden.

Lees meer over Jemen

Democratische Republiek Congo (DRC)

Al jaren lijdt DRC onder verschillende, zeer heftige, conflicten waarbij vooral burgers het slachtoffer zijn. Veel mensen, ongeveer 4,5 miljoen binnen DRC zelf,  zijn hierdoor op de vlucht.
Door de gewelddadigheden en de vele vluchtelingen is de gezondheidszorg, en de toegang daartoe, erg verslechterd.

Dokters van de Wereld is op verschillende plekken in DRC aanwezig en helpt rondom seksuele en reproductieve gezondheid (oa. anti-conceptie, HIV) en biedt hulp als het gaat om de recente ebola-uitbraken.

Lees hier meer over de Democratische Republiek Congo.

Centraal Afrikaanse Republiek

© Sébastien Duijndam

Sinds de staatsgreep in 2013 zijn religieuze spanningen tussen christenen en moslims verergerd, waardoor de cohesie is verzwakt en het weefsel van de samenleving in de Centraal-Afrikaanse Republiek is ondermijnd. Deze spanningen hebben geleid tot een massale uittocht van moslims naar buurlanden, met name naar Tsjaad en Kameroen. Tegenwoordig wordt de soevereiniteit van het land bedreigd door sociale en territoriale verschillen. Bovendien wordt de toegang tot gezondheidszorg bemoeilijkt door de hoge kosten van zorg, onzekerheid, een tekort aan gekwalificeerd medisch personeel en een gebrek aan transportmiddelen.

Malaria, ondervoeding, hoge sterfte onder baby’s en nieuwe moeders, geweld in verband met geslacht en hoge percentages hiv-infectie zijn plagen die Dokters van de Wereld bestrijdt door gratis gezondheidszorg te bieden aan de gemeenschappen die getroffen zijn door de crisis, in Bangui en Begoua.

Lees meer over Centraal Afrikaanse Republiek

HELP ONS OM LEVENS TE REDDEN

STEUN ONS WERELDWIJDE WERK

Doneer nu!
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917