Een verpleegster behandelt een patiënt die gewond is

Centraal Afrikaanse Republiek

Sinds vijf jaar is de Centraal Afrikaanse Republiek het toneel van geweld tussen christelijke en islamitische strijdgroepen. Ten gevolge van gewelddadigheden hebben duizenden mensen hun toevlucht moeten zoeken in andere delen van het land of in de buurlanden Tsjaad, Kameroen, Soedan en de Democratische Republiek Congo. Daar kwamen zij terecht in kampen met slechte sanitaire voorzieningen en onvoldoende voedsel, in landen waar vaak eveneens conflicten woeden. Er is dan ook sprake van een groot aantal gevallen van malaria, hiv en sterfte onder baby’s en nieuwe moeders. Vrouwen lopen een groot risico slachtoffer te worden van seksueel geweld. De toegang tot gezondheidszorg wordt bemoeilijkt door de hoge kosten van zorg, een tekort aan gekwalificeerd medisch personeel en een gebrek aan transportmiddelen.

Begin dit jaar sloot de regering een overeenkomst met de gewapende groepen die een einde aan het geweld zou moeten maken. Een positieve ontwikkeling, al staat nog niet vast dat daarmee het geweld definitief is uitgebannen. Hoe dan ook blijven de gevolgen van de jarenlange strijd nog lang merkbaar.

Wat doet Dokters van de Wereld?

Meteen na het uitbreken van de gewelddadigheden in 2014 kwam Dokters van de Wereld in actie voor de ontheemden. Mobiele klinieken werden gestuurd naar de plaatsen waarnaartoe zij verdreven waren. Na het opvangen van de ergste nood begonnen wij met de wederopbouw van medische voorzieningen. In zes regio’s steunen wij gezondheidscentra, evenals het ziekenhuis in het district Bégoua.

Behalve op algemene medische zorg richt Dokters van de Wereld zich vooral op seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Vrouwen kunnen veilig bevallen in een van de vijf kraamafdelingen. Ook kunnen vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in de centra gespecialiseerde hulp krijgen. In samenwerking met twee lokale organisaties voor vrouwenrechten biedt Dokters van de Wereld een breed pakket van medische, psychosociale en juridische steun aan slachtoffers. Zo kan vrouwen bijvoorbeeld ook een advocaat worden toegewezen om de daders aan te klagen.

De gezondheidscentra bestrijden ook de gevolgen van ondervoeding en verstrekken vaccinaties aan kinderen. Daarnaast vervult Dokters van de Wereld een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van essentiële medicamenten en doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg. Ook verbetering van de sanitaire voorzieningen is een prioriteit. Door bijeenkomsten te organiseren met de bevolking stelt Dokters van de Wereld vast waaraan zij de grootste behoefte hebben.

Het op peil brengen van de medische voorziening is in een land als de Centraal Afrikaanse Republiek al een uitdaging genoeg, laat staan als de gevolgen van jarenlang conflict moeten worden meegenomen. Dokters van de Wereld kan dit werk dan ook niet alleen doen. Uw steun blijft hard nodig.

Steun ons wereldwijde werk

Doneer nu!
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917