Noodhulp in Jemen

De oorlog in Jemen

Achtergrond

De bevolking van Jemen gaat sinds 2015 gebukt onder de strijd tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. De bloedige burgeroorlog wordt verergerd door luchtaanvallen die de coalitie van een aantal landen onder leiding van Saoedi-Arabië uitvoert om de Jemenitische regering te steunen. De bevolking is de grootste verliezer in deze strijd. 80 procent van de Jemenieten is afhankelijk van humanitaire hulp. Het conflict heeft geleid tot een hongersnood. Miljoenen mensen lijden honger omdat de voedselvoorziening in het land ernstig wordt bemoeilijkt door de oorlog. Twee miljoen kinderen en ruim 1 miljoen zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, lijden aan ernstige ondervoeding. De VN noemt de situatie in het land de grootste humanitaire crisis ter wereld.

Even was er hoop op verbetering van de situatie toen de strijdende partijen in december 2018 een bestand overeenkwamen rond de zwaar bevochten havenstad Hodeidah. Tot op heden is het echter nog niet tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen gekomen omdat de betrokken partijen het niet eens kunnen worden over de uitvoering van het bestand. Door deze voortdurende impasse gaat de bevolking nog steeds gebukt onder geweld, armoede en honger. Daar bovenop komt ook nog de Covid-19 pandemie.

Sinds eind 2020 is er weer enige beweging gaande in het conflict. Er is een nieuwe Jemenitische eenheidsregering gevormd waar ook de zuidelijke opstandelingen deel van uitmaken. Deze regering wordt erkend door de Europese Unie. Een delegatie van ambassadeurs van een aantal Europese landen, waaronder Nederland, bezocht Jemen in februari 2021. Ander lichtpuntje is de veranderende houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de situatie in Jemen. President Biden van de VS heeft de beëindiging van het conflict tot prioriteit gemaakt. Gehoopt wordt dat dit het vredesproces weer op gang kan brengen.

3,65 milljoen mensen hebben alles moeten verlaten sinds het begin van het conflict.
Meer dan 50 procent van de ziekenhuizen in het land is verwoest
24.1 milljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp.
2 miljoen kinderen onder de 5 zijn ernstig ondervoed.

Wat doet Dokters van de Wereld?

Dokters van de Wereld is in Jemen aanwezig in de provincies Sana’a, Amanat, Ibb, Lahj en Abyan. We bieden vanuit onze kantoren in de steden Sana’a, Ibb en Aden steun aan zes ziekenhuizen en tien gezondheidscentra. Door de levering van medische apparatuur en medicijnen kunnen de meest voorkomende aandoeningen en verwondingen behandeld worden. Ook is sinds het begin van de oorlog een medisch team aanwezig in Sana’a om medische voorzieningen te herstellen die door de bombardementen zijn beschadigd. De screening en behandeling van ondervoeding onder kinderen is daar steeds belangrijker geworden, evenals hulp aan chronisch zieken en het bieden van psychologische steun aan slachtoffers. De contacten die Dokters van de Wereld in voorgaande jaren met lokale partners heeft gelegd, maken het mogelijk om als een van de weinige internationale ngo’s in Jemen actief te blijven.

In 2020 heeft Dokters van de Wereld het volgende bereikt:

  • 229.300 medische spreekuren, waaronder 22.250 prenataal
  • 83.000 medische vrijwilligers opgeleid
  • 66.000 psychosociale spreekuren, zowel individuele als groepssessies
  • 33.500 kinderen gescreend op ondervoeding

Om op de langere termijn de medische infrastructuur in stand te houden, verzorgt Dokters van de Wereld training aan lokale medische staf en vrijwilligers. Ook het systeem voor doorverwijzing naar specialistische behandeling wordt verbeterd. Met het oog op de veiligheidssituatie vindt het werk deels plaats vanuit een basiskamp in Djibouti, aan de andere kant van de Golf van Aden.

Bodoor Ali Jirayd

Mijn baby en ik hadden het niet overleefd zonder Dokters van de Wereld

“Zonder de steun van Dokters van de Wereld in het Moeder- en kindcentrum in Ghabash, hadden mijn baby en ik het niet overleefd. Ik was negen maanden zwanger toen ik hevige bloedingen kreeg. Voordat Dokters van de Wereld kwam was er een soortgelijk geval in het dorp waar ik woonde. Een zwangere vrouw overleed als gevolg van bloedingen en ik was bang dat mij hetzelfde zou overkomen. Ik werd opgenomen in het Moeder- en kindcentrum en mij werd een keizersnede geadviseerd. Dokters van de Wereld zorgde ervoor dat ik werd opgenomen in het Al Er Rural Hospital, waar ik op een veilige manier een keizersnede kon ondergaan. Alles ging goed en ik kreeg een gezonde dochter. Na een week mochten we beiden naar huis. Moge Allah Dokters van de Wereld belonen.”

»

Mijn baby en ik hadden het niet overleefd zonder Dokters van de Wereld

HELP ONS OM LEVENS TE REDDEN

Steun ons wereldwijde werk

Doneer nu

Foto-impressie van onze werkzaamheden

 

De gebieden waar Dokters van de Wereld actief is

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917