Noodsituatie in Noord-Syrië

Syrie

Noodsituatie in Noord-Syrië

Hoewel de oorlog in Syrië nog zelden de voorpagina’s haalt, is sinds maanden sprake van een noodtoestand in de noordelijke provincie Idlib. Daar poogt de regering met Russische steun de controle over te nemen van de laatste groepen rebellen. De intensieve bombardementen waarmee dat gepaard gaat, maken echter veel slachtoffers onder de burgerbevolking. Naar schatting zijn sinds eind april al meer dan 800 burgers gedood. Ook blijven de drie miljoen inwoners van de regio verstoken van voldoende medische voorzieningen. Dat is allerminst toevallig. Aangezien het regime in de grondoorlog geen successen boekt, lijkt de strategie nu te zijn om met het bombarderen van ziekenhuizen, scholen, bakkerijen en markten het normale leven in de opstandige provincie onmogelijk te maken. Aangezien buurland Turkije de grens dichthoudt, kan de bevolking geen kant op. En dat terwijl de helft van hen al eerder heeft moeten vluchten uit andere delen van Syrië. Als belangrijkste steunpilaren van de strijdende partijen zouden Turkije en Rusland overeen kunnen komen om de strijd te staken; maar ook dan is de vraag of zij hun Syrische bondgenoten in de hand zullen weten te houden.  

 “Aangezien het ergste nog moet komen, moet de internationale gemeenschap zich ondubbelzinnig uitspreken. Na acht jaar onophoudelijk conflict voelt de burgerbevolking zich steeds meer in de steek gelaten. Mensen zijn ten einde raad. Medische voorzieningen en organisaties die ter plaatse hulp verlenen hebben de middelen noch de mogelijkheden om de enorme toestroom van ontheemden en gewonden aan te kunnen.”
– Hakan Bilgin, voorzitter van Dokters van de Wereld Turkije

Al sinds het begin van de gevechten heeft de Syrische regering gezondheidszorg als een oorlogswapen gebruikt. Alleen al in 2018 kwamen 102 gezondheidswerkers om het leven.

Bijna 70% van de gezondheidszorginfrastructuur is vernietigd of is te beschadigd om te functioneren. De medische dekking is dramatisch gedaald en bedraagt ​​nu nog maar 45%. De resterende medische posten staan onder zware druk. Dokters van de Wereld vreest dat door het wegvallen van medische voorzieningen, tezamen met tekort aan voedsel en drinkwater, steeds meer mensen zullen omkomen door in principe vermijdbare ziekten en aandoeningen of te behandelen verwondingen. Chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen. Ziektes zoals tuberculose zijn weer opgedoken en duizenden gevallen van mazelen zijn vastgesteld, evenals veel gevallen van leishmaniose (zandmugziekte), diarree en tyfus.

Beeld: Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld volgt in deze crisis een regionale aanpak: het bieden van basisgezondheidszorg, levering van water- en hygiënekits voor binnenlandse vluchtelingen in het noorden van het land, en het beschikbaar stellen van medische apparatuur en medicijnen aan netwerken van Syrische artsen. Maar we zijn ook aanwezig in buurlanden waar zich veel Syrische vluchtelingen bevinden, zoals Jordanië, Turkije en Libanon. In vluchtelingenkampen en elders zijn gezondheidsfaciliteiten en mobiele eenheden actief, zowel voor primaire gezondheidszorg als postoperatieve revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.

Al vanaf 2012 werkt Dokters van de Wereld samen met Syrische artsen, verplegers, vroedvrouwen en apothekers om basale zorg en voorzieningen voor seksuele en reproductieve gezondheid beschikbaar te maken voor degenen die binnen Syrië zelf het geweld trachten te ontvluchten. Zodoende kregen ruim een half miljoen mensen toegang tot medische zorg en voorlichting. Ook psychosociale hulp valt binnen de werkzaamheden; mensen met oorlogstrauma’s konden terecht in de klinieken van Dokters van de Wereld in de provicies Idlib en Hasakeh. De bevoorrading van essentiële medicijnen en de inzet van mobiele medische teams in oorlogsgebieden zijn ook van grote waarde gebleken, vooral voor chronisch zieken, nog niet ingeënte kinderen en zwangere vrouwen. Lokale organisaties en medisch personeel met wie Dokters van de Wereld samenwerkt, is daarbij onmisbaar. In totaal werken wij met zeven organisaties en zijn actief in 22 medische centra.

Dokters van de Wereld blijft zich inzetten voor bescherming van de burgerbevolking. Naar schatting hebben in Syrië 11,3 miljoen mensen behoefte aan medische zorg. Wij kunnen alleen blijven helpen met uw steun. Geef daarom een bijdrage.

Steun ons wereldwijde werk

Doe een gift
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917