Zuid-Soedan

Nieuwe staat, oude problemen

Toen Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd, leek een einde gekomen aan het jarenlange geweld tussen zuidelijke afscheidingsbewegingen en de machthebbers in Khartoem (hoofdstad van het noordelijke deel van Soedan). Die hoop werd twee jaar later al de bodem ingeslagen door de opleving van oude rivaliteit tussen de nieuwe leiders onderling. Sinds 2013 hebben gewapende confrontaties geleid tot de vlucht van 1.9 miljoen mensen naar de buurlanden Oeganda, Kenia en Ethiopie. Daarnaast zijn er anderhalf miljoen ontheemden in het land zelf. Het luwen van het geweld betekent nog allerminst dat de problemen zijn verdwenen. Alleen al in de deelstaat Jonglei hebben 36 duizend mensen te maken met ondervoeding en 65 duizend met ontbreken van sanitaire voorzieningen. Daarnaast verkeren ruim 180 duizend mensen in onzekere of onveilige omstandigheden.

Dokters van de Wereld biedt daarom hulp in de stad Bor. Een team van onder meer artsen en verloskundigen ging aan de slag in het grootste ziekenhuis van de stad om vooral (zwangere) vrouwen en jonge kinderen van zorg te voorzien. Door de strijd was de sterfte onder moeders en jonge kinderen sterk opgelopen.

Voornaamste werk buiten noodhulp is de wederopbouw van de gezondheidsstructuur, die door jarenlange oorlog is ontwricht. Slechts een klein aantal medisch posten beschikt over voldoende personeel en medicamenten. Training van medisch personeel en opzetten van een systeem voor behandeling en recepten zijn van groot belang om de bevolking van diensten te kunnen voorzien. Bijkomend probleem is dat personeel soms maandenlang geen salaris heeft ontvangen. Samenwerking met het ministerie van Gezondheid en andere actoren verloopt gelukkig steeds beter.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917