Via pleitbezorging toegangsproblemen tot de zorg onder de aandacht brengen

Pleitbezorging

Dokters van de Wereld ziet het als haar taak om toegangsproblemen die zij signaleert onder de aandacht te brengen. Ook op beleidsniveau. Voor dat doel worden gegevens verzameld. Zo draagt Zorgrecht bij aan de European Network to reduce vulnerabilities in health. Tevens pleiten we voor ‘Bed, Bad en Brood’ en 24-uurs opvang voor de meest kwetsbare ongedocumenteerden.

Pleitbezorging vindt daarnaast plaats rond gezondheid en zorg in vreemdelingendetentie. Elk jaar worden in ons land duizenden ongedocumenteerde migranten opgesloten in vreemdelingendetentie in afwachting van hun uitzetting. Het verblijf in detentie heeft een streng regime en kan maanden tot zelfs anderhalf jaar duren. Vreemdelingendetentie is zowel op het gebied van mensenrechten als vanuit medisch oogpunt problematisch.
Dokters van de Wereld werkt samen met Amnesty International en Stichting LOS. Dokters van de Wereld werkt tevens samen met de Johannes Wierstichting om het recht op zorg voor ongedocumenteerden op de agenda te krijgen van beroepsverenigingen en opleidingen van (toekomstige) zorgverleners. Ons gezamenlijke doel is duidelijk maken welke problemen mensen in vreemdelingendetentie ondervinden rond gezondheid en zorg. Dokters van de Wereld wil dat gezondheid een belangrijke rol gaat spelen in wetgeving en beleid.

Lees hier meer over vreemdelingendetentie.
Lees hier wat Dokters van de Wereld doet.

Beeld: Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917