GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG KAN NIET WACHTEN

De geestelijke gezondheidzorg (GGZ) in Nederland staat zwaar onder druk. Hierdoor staan zeker 100.000 mensen weken of maanden op de wachtlijst. Zij worden aan hun lot overgelaten, waardoor hun mentale gezondheid verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek en ook onze vrijwillige zorgprofessionals zien dat in de dagelijkse praktijk. Hierover trokken we aan de bel bij de Tweede Kamer. Het structureel aanpakken van de vele problemen in het GGZ-stelsel is een kwestie van lange adem. Om bestaande problemen niet te verergeren, hebben mensen op de wachtlijst ook maatregelen nodig die op korte termijn tot verbetering leiden, te weten:

  1. Iedereen die wacht op een plek in de reguliere geestelijke gezondheidszorg moet toegang krijgen tot overbruggingshulp zoals psychosociale ondersteuning of lotgenotencontact.
  2. De GGZ is voor veel mensen onnodig complex. Betere informatie over het zorgsysteem, de behandelopties, verzekeringsvoorwaarden en méér ondersteuning helpt mensen met een GGZ-hulpvraag grip en regie te krijgen over de hulp die ze nodig hebben.
  3. Geestelijke gezondheid is een taak voor méér dan de GGZ alleen. Betere lokale samenwerking tussen huisartsen, medewerkers in de GGZ-, welzijns- en buurtorganisaties is vereist.

Toename psychische klachten op onze spreekuren

Al jaren zien onze vrijwilligers het aantal mensen dat aanklopt met psychische problemen toenemen. Velen hiervan zijn vluchteling en/of hebben geen vaste woon- of verblijfsplaats, inkomen of verzekering. Zij kunnen terecht bij speciale spreekuren voor psychosociale ondersteuning (PSO), voor individuele hulp, doorverwijzing of voorbereiding op een regulier GGZ-traject.

Wachttijden voor iedereen lang, tenzij je alles zelf betaalt

De wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg raken iedereen. Daarnaast komt niet iedereen in aanmerking voor een behandeling. Onderzoek en navraag laten zien dat dit ook geldt voor mensen die wel een stabiele leefsituatie hebben. Alleen als je alles zelf kan en wil betalen, krijgt snel zorg op maat.

Geen vinger aan de pols of andere tussentijdse hulp

Behandelaars kunnen ondertussen bij wachtenden geen vinger aan de pols houden. Soms wacht iemand maanden om na het wachten alsnog terug te worden verwezen naar de huisarts. In de praktijk zien we dat lang wachten zonder enige hulp de mentale gezondheid van veel mensen verslechtert.

Onze oplossingen

Dokters van de Wereld zet zich voor een goede toegang tot GGZ-zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Hieronder vind je onze brief aan de Tweede Kamer en onze position paper over haalbare en urgente korte termijn verbeteringen, gebaseerd op voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk, op resultaten van onderzoek en uitspraken van ervaringsdeskundigen en behandelaars. De meest urgente daarvan is de roep om initiatieven die de vaak erg lange wachttijd overbruggen, financieel mogelijk te maken en te ondersteunen.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917