Groepsvoorlichtingen aan ongedocumenteerden en (zorg)professionals

Voorlichting

Dokters van de Wereld helpt mensen zonder verblijfspapieren via spreekuren, een telefonische helpdesk en groepsvoorlichting om hun zelfredzaamheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten. Wij bemiddelen tussen zorginstanties en ongedocumenteerde patiënten. Tijdens groepsbijeenkomsten lichten we ongedocumenteerde migranten voor over hun rechten. Ook geven we voorlichting aan zorgprofessionals en niet-medische hulpverleners over de mogelijkheden van het verlenen van zorg aan deze groep.

Voorlichtingen aan ongedocumenteerde migranten

In bijvoorbeeld kerken, moskeeën en buurthuizen informeren we in de eerste plaats ongedocumenteerde migranten over hun rechten en plichten rond het verkrijgen van gezondheidszorg en over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Daarnaast bieden we presentaties aan over enkele specifieke gezondheidsthema’s (duur: ongeveer 1 uur) in het Nederlands en Engels:

1. Toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten
2. Hoge bloeddruk (inclusief meten van de bloeddruk)
3. Voeding en gezondheid
4. Mondhygiëne
5. Zwangerschap

Mocht je een voorlichting in een andere taal willen en je hebt zelf een tolk beschikbaar, dan staan wij daar uiteraard voor open. De vorm van de presentatie kan meer of minder interactief zijn en is afhankelijk van de samenstelling van de groep en de wensen van de aanvrager.

Voorlichtingen aan (zorg)professionals

In de praktijk blijkt regelmatig dat zorgverleners onvoldoende op de hoogte zijn van het recht op gezondheidszorg voor ongedocumenteerden en de regelgeving en praktische mogelijkheden voor het verlenen van zorg aan deze groep. Dokters van de Wereld biedt de mogelijkheid om tijdens een groepsvoorlichting zorgprofessionals hierover te informeren. De presentatie kan ook in de vorm van een workshop gegeven worden.

Wat betreft de groepsvoorlichtingen kan je contact opnemen met Carola Leering (coördinator voorlichting). Zij kan meer informatie verstrekken over de inhoud van de presentaties en je kunt een voorlichting bij haar boeken. De voorlichtingen zijn gratis.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917