Algerije

Achtergrond

Algerije is niet langer alleen een doorreisland voor migranten die onderweg zijn naar Europa. Het is voor sommige migranten uit sub-Sahara Afrika ook een eindbestemming. Tegenwoordig wonen naar schatting 100.000 tot 150.000 migranten in Algerije, met name in de steden in het noorden en in kampen in het zuiden van het land. De gemiddelde verblijfsduur van migranten in Algerije is iets meer dan drie jaar.

Of ze nu permanent in Algerije zijn of op doorreis naar Europa, migranten bevinden zich in een bijzonder kwetsbare situatie. Ze worden gestigmatiseerd en hebben vaak te maken met geweld. Ondanks een stelsel voor sociale zekerheid dat iedereen toegang biedt tot gezondheidszorg, hebben veel migranten onvoldoende toegang tot medische voorzieningen. De situatie wordt langzaam beter, maar er is nog een hoop te doen als het gaat om toegang tot zorg en erkenning van hun overige rechten, bijvoorbeeld op onderwijs of huisvesting.

100.000 tot 150.000
schatting van het aantal migranten ten zuiden van de sahara in Algerije
76,30 jaar
Levensverwachting

Wat doet Dokters van de Wereld?

Dokters van de Wereld is actief op plaatsen waar migranten wonen om hen te wijzen op medische voorzieningen waar ze, onder andere, op HIV getest kunnen worden. De migranten worden ook geïnformeerd over het belang van continuïteit van zorg, vooral als het om zwangere vrouwen of jonge kinderen gaat. Als er behoefte is aan dekens of aan hygiëne- of zwangerschapskits deelt Dokters van de Wereld die ook uit. Verder organiseert Dokters van de Wereld bewustwordingsactiviteiten voor medisch personeel zodat zorgvragen van migranten beter opgemerkt worden.

In Oran werkt Dokters van de Wereld samen met vier lokale organisaties (APCS, FARD, Chougrani en Caritas) om migranten en vrouwen te ondersteunen. In het opvanghuis ‘Jardin des Femmes’, kunnen vrouwen in een veilige en vertrouwde sfeer hun verhaal doen en worden ze, indien nodig, doorverwezen naar openbare gezondheidscentra. Daarnaast coördineert Dokters van de Wereld sinds 2015 een platform van 17 nationale en internationale organisaties die zich sterk maken voor migranten.

In 2017 hebben we:

  • gescreend 157 vrouwen voor HIV
  • verzamelde 489 deelnemers in songgroepen voor vrouwen

HELP ONS OM LEVENS TE REDDEN

Steun ons wereldwijde werk

Doneer nu
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917