Libanon

Achtergrond

Als buurland van het door oorlog geteisterde Syrië is Libanon een natuurlijk toevluchtsoord voor honderdduizenden vluchtelingen. Ongeveer anderhalf miljoen Syriërs bevinden zich nu al jarenlang in het land, vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden. Dat is maar liefst een kwart van de bevolking. Probleem is ook dat de Syrische vluchtelingen verspreid leven over honderden locaties, die vaak al tot de minst welvarende gebieden behoorden. Niet verwonderlijk dat soms fricties optreden met de Libanese bevolking. De overheid doet er dan ook alles aan om geen permanente vluchtelingenkampen te laten ontstaan. En onlangs drong de regering zelfs aan op terugkeer van Syriërs naar hun land van oorsprong. In deze omstandigheden zijn de mogelijkheden van internationale hulporganisaties eveneens aan beperkingen onderhevig.

1,5 miljoen
Syriërs en 450.000 Palestijnen zijn vluchtelingen in Libanon
1,5 miljoen
Libanezen leven onder de armoedegrens ($4 per dag)

Wat doet Dokters van de Wereld?

Niettemin zet Dokters van de Wereld zich dagelijks in om de omstandigheden van de vluchtelingengemeenschap te verbeteren. In de Bekaa-vallei hebben we vijf medische centra opgezet en rijdt een mobiele kliniek rond om ook de moeilijker bereikbare Syriërs van medische zorg te voorzien. Psychologische hulp voor de door oorlog getraumatiseerde vluchtelingen maakt een groot deel van ons werk uit. Belangrijk is dat deze voorzieningen ook ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen binnen de Libanese samenleving. Daarom droeg Dokters van de Wereld ook bij aan de oprichting van een afdeling voor geestelijke gezondheid in een ziekenhuis in Beiroet. Ook zijn we betrokken bij twee onderzoeksprojecten over psychologische hulp aan oorlogsslachtoffers in samenwerking met onderzoeksinstituten in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten. Dokters van de Wereld werkt intensief samen met gezondheidswerkers uit de gemeenschap zelf, vrijwilligers en lokale ngo’s. Zo kan kennis over effectieve behandeling snel worden overgedragen.

In 2017 hebben we:

  • 112.104 consulten gehouden (voor primaire en psychosociale gezondheid) in gezondheidscentra
  • 2.365 bewustwordingssessies uitgevoerd over primaire, seksuele, reproductieve en mentale gezondheid
  • 38 gezondheidsmedewerkers getraind op medische protocollen, gezondheidsinformatiesysteem, hygiëne en afvalbeheer

HELP ONS OM LEVENS TE REDDEN

Steun ons wereldwijde werk

Doneer nu
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917