Medicines du Monde

Wat doet Dokters van de Wereld?

Zorg voor ieder mens

Iedereen moet naar een dokter kunnen. Dit is in Nederland ook zo geregeld – voor mensen mét en mensen zónder paspoort. Alleen: niet iedereen weet dat. Mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben bijvoorbeeld vaak geen idee waar en bij wie ze terecht kunnen. Dokters van de wereld zet zich voor hen in.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld bieden wij medische hulp aan kansarme mensen. In meer dan tachtig landen helpen we hen die geen of slechte toegang hebben tot medische zorg. Gezondheidszorg is geen privilege, maar een mensenrecht. Onze missie is ervoor te zorgen dat dit recht wordt nageleefd.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917