Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning

In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam biedt Dokters van de Wereld al enige tijd  laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning aan ongedocumenteerde migranten, die psychisch onder druk staan en die niet in aanmerking komen voor een GGZ-behandeling, dan wel aan migranten die lange tijd moeten wachten op start van diagnostiek en behandeling, ter voorkoming van verergering van ernstige psychische klachten. Deze spreekuren worden uitgevoerd door onze vrijwillige psychologen.

Covid-19

De gesprekken vinden telefonisch plaats.
We merken dat in deze rare tijd de behoefte aan gesprekken groeit bij ongedocumenteerden die in BBB’s of op andere plekken verblijven. Ook houden we vinger aan de pols bij mensen die in isolatie zijn geplaatst vanwege (verdenking op) Covid-19.
Doordat de consulten op dit moment telefonisch plaatsvinden biedt dit nu ook de mogelijkheid om mensen uit andere delen van het land te bedienen.

Samenwerking

Met Laguna Collective bestaat een vaste samenwerking waarin zij expertise, methodiek-ontwikkeling en trainingen verzorgt ten behoeve van psychosociale hulpverlening, onder meer via de METS methode.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917