Tekst tekst tekst

Er zijn steeds meer mensen die zorg mijden. Onmisbare zorg die het verschil maakt in hun gezondheid. Gezondheid zou toch geen keuze mogen zijn? We kunnen niet langer om dit probleem heen. Het is de hoogste tijd voor verandering!

Wij voeren actie om de regering te overtuigen het eigen risico af te schaffen. En we bieden zorg aan de mensen die dit het hardst nodig hebben. Maar dat kunnen we alleen samen met jou. Ik hoop daarom van harte dat je in deze decembermaand een lichtpuntje wilt zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Jouw kerstdonatie maakt zorg ook voor hén toegankelijk. Mogen zij op jou rekenen?

bla  bla  kop

Er zijn steeds meer mensen die zorg mijden. Onmisbare zorg die het verschil maakt in hun gezondheid. Wij bieden zorg aan de mensen die dit het hardst nodig hebben. Maar dat kunnen we alleen samen met jou. Jouw kerstdonatie maakt zorg ook voor hén toegankelijk. Mogen zij op jou rekenen?