De 17 afdelingen van Dokters van de Wereld zijn actief in meer dan 70 landen met 350 projecten. Anders dan veel andere hulporganisaties werken vrijwel alle afdelingen van Dokters van de Wereld zowel internationaal als in eigen land. Want overal waar we zien dat mensen zorg ontberen, komen wij in actie.

Internationale pleitbezorging
Om de toegang tot zorg voor méér mensen structureel te verbeteren, zet het internationale netwerk van Dokters van de Wereld zich in om de koers van internationale instituten te beïnvloeden. Denk daarbij aan de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Ons internationale netwerk
De volgende 17 landen hebben een eigen Dokters van de Wereldorganisatie: Argentinië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Portugal, SpanjeTurkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.