De problemen in de ggz zijn groot: het is voor mensen een zeer complex systeem en tienduizenden mensen staan op de wachtlijst. De psychische klachten waarmee mensen bij Dokters van de Wereld aankloppen, zijn divers en schrijnend. Ze lijden aan depressies en ervaren angsten. Veel hebben een vluchtverleden en zijn daardoor vaak getraumatiseerd. Zorgen over onderdak, inkomen of verblijfspapieren verergeren deze klachten vaak alleen maar.

Wat Dokters van de Wereld doet

Dokters van de Wereld pleit voor overbruggingshulp voor iedereen die wacht op een ggz-behandeling. In de praktijk zien we dat het voor migranten nóg moeilijker is om in aanmerking te komen voor een behandeling in de ggz. Zeker als ze nog geen verblijfsvergunning hebben of ongedocumenteerd zijn. Daarom organiseren we voor deze groepen laagdrempelige psychosociale spreekuren in een aantal grote steden. Ook in onze Zorgcafés bieden onze vrijwilligers psychosociale ondersteuning. Zij kunnen vroegtijdig ernstige psychische problematiek signaleren en mensen op weg helpen in het complexe Nederlandse zorgsysteem.

Om de wachttijd tot aan een behandeling in de ggz te overbruggen gebruiken we bij Dokters van de Wereld onder meer de beproefde METS-methode. METS staat voor Method for Empowerment of Trauma Survivors. Bij deze methode ligt de focus niet op het trauma, maar op het (her)ontdekken van de eigen kracht en identiteit van de deelnemers. Onze medische vrijwilligers zijn opgeleid om deze methode te gebruiken. Dat doen we in één-op-ééngesprekken en groepsgewijs.

Wat moet er veranderen

  • Iedereen die wacht op een behandeling in de ggz moet toegang krijgen tot overbruggingshulp zoals psychosociale ondersteuning of lotgenotencontact.
  • De ggz is voor veel mensen onnodig complex. Betere informatie over het zorgsysteem, de behandelopties, verzekeringsvoorwaarden en méér ondersteuning is hard nodig.
  • Geestelijke gezondheid is een taak voor méér dan alleen de ggz. Betere lokale samenwerking tussen huisartsen, medewerkers in de ggz-, welzijns- en buurtorganisaties is vereist.

Op de contactpagina lees je meer over de openingstijden en het maken van afspraken.

Maak impact

Dit kan jij doen

Iedere vorm van hulp is welkom en elke stap telt.
Jij kan impact maken met je geld, je tijd of je stem!

Maak impact met je stem
Teken een petitie

Binnen 1 minuut steun jij al één van onze oproepen, petities, manifesten of noodkreten aan de politiek.

Maak impact met je geld
Geef een donatie

Met jouw gift kunnen we blijven strijden voor recht op zorg voor iedereen.

Maak impact met je tijd
Word vrijwilliger

Met 1 dag in de maand maak je al een wereld van verschil! Sluit je aan bij onze 250 vrijwilligers.

Donatie

Steun  ons
wereldwijde  werk

Gezondheidszorg is geen privilege, maar een mensenrecht. Onze missie is om ervoor te zorgen dat dit recht wordt nageleefd! Doe jij mee met onze strijd?