Word lid van Dokters van de Wereld

Lid worden

Wil je intensiever betrokken zijn bij onze beweging? Word dan vandaag nog lid!

Als lid maak je deel uit van een grote groep betrokken mensen die beweging willen krijgen in betere toegang tot zorg voor kwetsbare groepen. Mocht je het interessant vinden om je tijd, ervaring en expertise in te zetten, dan is een lidmaatschap iets voor jou.

Als lid van Dokters van de Wereld kun je meedenken in onze werkgroepen over thema’s binnen onze vereniging. Daarnaast ontvang je uitnodigingen voor interessante bijeenkomsten en events en krijg je drie keer per jaar de nieuwsbrief.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Dokters van de Wereld is een hechte vorm van betrokkenheid bij onze organisatie. We zien een verschuiving in de gezondheidszorg, waarin toegang tot zorg niet voor iedereen meer vanzelfsprekend lijkt. Wij zijn ervan overtuigd dat er genoeg mensen zijn die vanuit hun eigen expertise, ervaring en netwerk mee kunnen denken aan oplossingen om de zorg toegankelijk te houden.

Als lid van de vereniging krijg je kansen en mogelijkheden om mee te denken over vraagstukken en mee te werken in werkgroepen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) kun je als lid je stem uitbrengen. Vrijwilligers, medewerkers en geïnteresseerden kunnen zich het gehele jaar door aanmelden voor het lidmaatschap. Als lid heb je verschillende rechten, zoals het aanmelden en verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging. Daarnaast zijn alle leden uitgenodigd voor de ALV, een open bijeenkomst waar leden, vrijwilligers, medewerkers en geïnteresseerden aan deel kunnen nemen. Alleen leden hebben stemrecht. Naast de ALV ben je als lid ook welkom op experts meetings, themabijeenkomsten en werkgroepen om gezamenlijk te werken aan vraagstukken en oplossingen.
Ook organiseren we evenementen, zoals gastlezingen, tentoonstellingen en presentaties waar je aan deel kunt nemen en krijg je toegang tot het online portaal.

Dokters van de Wereld kent twee soorten lidmaatschappen:
€35,- per jaar en ondersteun het werk waar mogelijk.
€10,- per jaar en draag bij in tijd door jezelf in te zetten als vrijwilliger.

De vier elementen

Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om voor langere termijn betrokken te blijven bij onze organisatie en samen een sterker internationaal ledennetwerk te bouwen. De ervaring, expertise en het netwerk dat iemand meeneemt is zeer waardevol en kan veel beter benut worden.

Neem contact met ons op en word vandaag nog lid!

Dokters van de Wereld
E info@doktersvandewereld.org

Bezoekadres:
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam
T 020 – 765 38 00

Bekijk de statuten

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917