dokters van de wereld samenwerken

Dokters van de Wereld

Over ons

Wij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen wij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.

Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten we ons actief in voor het recht op gezondheid.

Kwetsbare groepen

Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederland om kwetsbare groepen zoals migranten zonder verblijfspapieren. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus.

Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

En we heten niet voor niets Dokters van de Wereld, dus we steunen ook verschillende internationale projecten via het Médecins du Monde-netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali. Meer informatie over ons internationale werk vind je hier.

Dokters van de Wereld

Actief en vasthoudend

Wij zetten ons actief in om medische zorg aan te bieden aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben. Dit betekent dat we niet stil zitten maar het veld in gaan. Als belangrijk communicatiemedium zullen wij de schending van mensenrechten rapporteren en met gevaar voor eigen leven de harde realiteit proberen te veranderen.

Duurzaam en respectvol

Wij werken aan duurzame projecten om mensen zelf in staat te stellen invloed uit te oefenen op hun leefomstandigheden. Respect en begrip voor andere culturen zijn hierbij essentieel, net als intensieve samenwerking met de lokale bevolking. Bij een oplossing zetten onze teams (met partners) zich samen in voor preventie, bemiddeling, doorverwijzing en bovenal training van lokaal medisch personeel. Zo kan een project op eigen kracht voortbestaan.

Kennis en ervaring

Wij zijn in 1997 opgericht als de Nederlandse tak van Médecins du Monde, een internationaal netwerk met het hoofdkantoor in Parijs en 15 kantoren wereldwijd. Het delen van kennis en ervaring staan in het netwerk centraal evenals het opbouwen van expertise en waarborgen van kwaliteit.

Betrouwbaar en transparant

Wij werken vanuit een onpartijdige, onafhankelijke positie, met betrouwbare partners en een transparante verantwoording. De besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale bestedingen is de afgelopen jaren consequent boven de negentig procent gebleven.

CBF-erkenning

Dokters van de Wereld heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Nationale Postcode Loterij

Sinds 2009 worden wij gesteund door de Nationale Postcode Loterij. In ons jaarverslag treft u een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen van onze organisatie, maar ook de vele successen en concrete resultaten.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917