Dokters van de Wereld pleit voor de universele toegang tot abortus en het wegnemen van barrières tot abortuszorg. Daarvoor is het nodig om abortus te definiëren als zorg, abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen en financiële drempels weg te nemen.

Abortuszorg noodzakelijk

Toegang tot abortus is noodzakelijk om de reproductieve rechten, en daarmee het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen te waarborgen. Het vermogen om beslissingen te nemen over je eigen lichaam, seksualiteit en voortplanting is de kern van gender, economische en sociale rechtvaardigheid. Iemand dwingen een ongewenste zwangerschap te voldragen is een schending van het recht op privacy en lichamelijke autonomie. Ook mag niemand door een ander gedwongen worden om een zwangerschap af te breken.

Dokters van de Wereld pleit voor toegang tot abortuszorg vanuit onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid als medische organisatie. Wij respecteren morele, ethische en religieuze overtuigingen van mensen over abortuszorg. Dit zijn eigen overtuigingen en keuzes waar iedereen recht op heeft. Deze keuzes en overtuigingen mogen echter niet aan anderen worden opgelegd.

Abortus uit het Weboek van Strafrecht

Op dit moment is abortuszorg in Nederland geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Wij pleiten ervoor abortus niet langer te definiëren als misdaad en uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Medische zorgverleners zien in de praktijk dat de gecriminaliseerde abortuszorg leidt tot:

  • Vertraging van behandeling
  • Het feit dat abortuszorg niet toegankelijk is voor alle mensen in Nederland
  • Het voortbestaan van een taboe op abortus

Zorgverleners melden dat verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht kan leiden tot:

  • Betere toegankelijkheid
  • Minder late zwangerschapsafbrekingen en daardoor minder gezondheidsrisico’s
  • Minder taboe, het beter bespreekbaar maken van abortuszorg en hierdoor mogelijk ook preventie.

Financiële drempels

Dokters van de Wereld pleit ervoor om abortus volledig te reguleren als zorg en financiële drempels weg te nemen. Op dit moment wordt de vergoeding voor abortuszorg geregeld via een kadersubsidie van het ministerie van VWS. Voor deze kadersubsidie komen alleen mensen in aanmerking die conform de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd. Dit betreft alle mensen die geregistreerd zijn in Nederland, een BSN hebben en daarmee een zorgverzekering.

In de praktijk betekent dit dat abortuskosten niet worden vergoed voor bijvoorbeeld internationale studenten, ongedocumenteerde mensen en niet-werkende mensen met een visum, van wie de partners een werkvisum hebben.

Deze financiële drempels hebben een enorme impact op het leven van mensen die een zwangerschap willen afbreken. Wij pleiten ervoor dat alle mensen die in ons land verblijven baas in eigen buik mogen zijn. Dat vergt het recht op zelfbeschikking, inclusief het recht op abortuszorg. Daarmee moet niet alleen het recht, maar ook de toegang tot abortuszorg gegarandeerd worden: zonder financiële drempels.

Wat doet Dokters van de Wereld?

Er zijn verschillende manieren waar op onze vrijwilligers ongedocumenteerde vrouwen met een ongeplande zwangerschap ondersteunen:

Keuzehulpgesprekken

Vrouwen die ongepland zwanger zijn en die niet weten wat hun opties zijn, of twijfelen welke keuze zij moeten maken, kunnen bij onze vrijwillige artsen terecht voor een keuzehulpgesprek. Hierbij bespreken we de situatie, geven we uitleg over de verschillende opties en ondersteunen we vrouwen bij het maken van een keuze.

Geleiding en financiering abortuszorg

Via onze telefonische helpdesk ondersteunen we vrouwen door het gehele land bij het vinden van de juiste abortuszorg. Ook bemiddelen we bij het vinden van financiering voor de abortus. Ook kunnen zorgverleners terecht voor vragen rondom de begeleiding van ongedocumenteerde vrouwen bij abortus

Nazorg abortus

Na de abortus kunnen vrouwen terecht op één van onze spreekuren voor nazorg. Dit kan gaan om een medische controle na de abortus, bespreken en plaatsing van anticonceptie indien gewenst maar bijvoorbeeld ook psychosociale ondersteuning.

Versterken van netwerk

Om de toegang en kwaliteit van abortuszorg voor onze doelgroep te verbeteren zijn we actief bezig met het versterken van het abortuszorgnetwerk in de verschillende regio’s waar we werkzaam zijn. Dit doen we met verschillende gemeenten, abortusklinieken, huisartsen en andere ketenzorgpartners