Noodhulp in Gaza

Dokters van de Wereld biedt sinds 1995 medische en psychosociale noodhulp in de bezette Palestijnse gebieden. Sinds de escalatie van het conflict is onze hulpverlening echter zwaar getroffen. Net als de rest van de bevolking proberen onze collega's de bombardementen en de verschrikkelijke humanitaire omstandigheden te overleven. In dit artikel vertellen we je meer over de huidige situatie en onze hulpverlening.

Gaza: humanitaire ramp

De Gazastrook is een smalle kuststrook langs de Middellandse Zee. In het dichtbevolkte gebied, ongeveer twee keer zo groot als Texel, wonen 2,2 miljoen mensen. Afgesneden van de rest van de wereld staat het gebied al 16 jaar onder een Israëlische blokkade. Vóór de huidige crisis was de situatie er al zorgwekkend, maar functioneerden de openbare diensten. Maar sinds de bombardementen afgelopen oktober begonnen bevindt Gaza zich in een humanitaire catastrofe.

De openbare infrastructuur is ingestort, met name het gezondheidssysteem en de drinkwatervoorziening. Huizen, gezondheidsfaciliteiten, scholen en andere schuilplaatsen zijn vernietigd. De meeste ziekenhuizen zijn niet meer functioneel. Door het enorme aantal gewonden en ontheemden, kampen hulpverleners met ernstige tekorten aan medicijnen en medische apparatuur.

De inwoners van Gaza hebben gebrek aan alles: water, voedsel, brandstof en elektriciteit. Mensen drinken vervuild water en eten één maaltijd per dag. Door de bombardementen zijn 1,9 miljoen mensen ontheemd geraakt en slapen sindsdien op straat of in overvolle schuilplaatsen. Door de toename van het aantal gevallen van diarree, huid- en luchtweginfecties en andere hygiënegerelateerde infecties bestaat de vrees voor het uitbreken van epidemieën die de meest kwetsbare mensen in gevaar brengen.

Wat doet Dokters van de Wereld?

Sinds 1995 biedt Dokters van de Wereld humanitaire en medische hulp in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Maar sinds 7 oktober is onze hulpverlening zwaar geraakt. In Gaza probeert ons team - net als de rest van de bevolking - de bombardementen en de humanitaire crisis te overleven. Onze collega's moesten hun huizen verlaten en raakten ontheemd, drinken water dat ongeschikt is voor consumptie en eten één keer per dag. 

Ondanks alles zetten onze collega's in Gaza twee mobiele teams op die nog altijd medische hulp, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning verlenen in twee opvangcentra. In deze opvangcentra wonen duizenden mensen opeengepakt bij elkaar. Ook worden twee mobiele medische eenheden van onze partner Medical Relief Society onder toezicht van Dokters van de Wereld ingezet. Ook deelden we honderden hygienekits uit, en stuurde Dokters van de Wereld de afgelopen weken in meerdere leveringen medische apparatuur naar Gaza, die onze collega's in delen bereiken.

Ook op de Westelijke Jordaanoever biedt ons team nog altijd psychosociale hulp. De behoeften aan geestelijke gezondheidszorg zijn sinds oktober 2023 alleen maar toegenomen als gevolg van het geweld.

Staakt-het-vuren

Deze humanitaire ramp móét stoppen. Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een veilige en ongehinderde humanitaire toegang tot Gaza. Medische zorg kan niet worden verleend onder vallende bommen. Wij dringen er bij alle betrokken partijen in het conflict op aan om het internationaal humanitair recht, dat regels oplegt in oorlog en de bescherming van burgers, te respecteren en te waarborgen. Humanitair en medisch personeel, maar ook ziekenhuizen en scholen, mogen nooit doelwit zijn. Wij veroordelen mensenrechtenschendingen van alle burgers en pleiten voor een duurzame politieke oplossing om deze geweldsspiraal te doorbreken.

Noodhulp

Geef  voor  Gaza

Sinds de escalatie van het conflict is onze hulpverlening zwaar getroffen. Ondanks de verschrikkelijke situatie verleent ons team er nog altijd hulp. Ook sturen wij medische apparatuur naar Gaza, waar een schreeuwend tekort aan is. Daar kan jij bij helpen!

Collega overleden
Onze collega Maysara Rayyes, een 28-jarige arts, werd gedood bij een bombardement op zijn flatgebouw in Gaza-stad. Een andere collega raakte gewond toen een Israëlische tank de school aanviel waar hij zijn toevlucht had gezocht.