7,25
miljoen mensen bereikt wereldwijd
70+
Landen actief
250
Vrijwilligers in Nederland

Het bestuur

Dokters van de Wereld Nederland is een vereniging. Het bestuur van onze vereniging bestaat uit vrijwilligers. Het heeft een toezichthoudende rol en is een bestuur op afstand. Dat houdt in dat de dagelijkse leiding belegd is bij de directeur.

Statuten en Bestuursreglement

Meer informatie over het werk van het bestuur lees je terug in onze statuten en in het bestuurs- en directiereglement.

Bekijk onze statuten (PDF).

Vrijwilligers en beroepskrachten 

Zonder vrijwilligers geen Dokters van de Wereld. Bijna 300 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor toegankelijke zorg voor iedereen. De vrijwilligers bestaan uit onder meer artsen, cultuurcoaches, chauffeurs, verpleegkundigen, tandartsen en psychologen. Daarnaast werken bij Dokters van de Wereld zo'n 35 beroepskrachten. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Medische Programma’s, Pleitbezorging, Communicatie & Fondsenwerving en Bedrijfsvoering.

Jaarverslagen

Wij leggen elk jaar verantwoording af in ons jaarverslag en onze jaarrekening. Klik hier voor de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

Bekijk jaarverslag 2022.

CBF-keurmerk

Dokters van de Wereld is sinds 2005 een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat onze organisatie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt aan goede doelen. 

ANBI-status

Dokters van de Wereld heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI-status. Deze status garandeert dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt sponsoren, donateurs en onze organisatie belastingvoordelen. Zo is jouw gift aftrekbaar van de belasting (zie Doneren met belastingvoordeel of Geven als bedrijf. Door de ANBI-status hoeven wij ook geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen te betalen (zie Zorg voor anderen met uw testament). Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen!

Opmerkingen of klachten

Wij hechten veel waarde aan je mening. Heb je opmerkingen, suggesties en/of klachten die onze organisatie aangaan? Lees hier over onze klachtenprocedure.