Vietnamese bootvluchtelingen worden in 1978 gered op de Chinese Zee.

Geschiedenis van Dokters van de Wereld

Geschiedenis

In 1978, ergens in de Chinese Zee, drijft een boot. Aan boord zitten 2564 Vietnamese vluchtelingen die in geen enkel land welkom zijn. Wanhopig heffen ze een spandoek op: “We worden bedreigd door honger en epidemieën. Verenigde Naties, red ons!” Artsen, waaronder de Fransman Bernard Kouchner, intellectuelen en journalisten vertrekken op een hospitaalschip ‘Het eiland van licht’ om de vluchtelingen te helpen en verslag te doen van hun situatie.

Dit is het begin van Médecins du Monde/Dokters van de Wereld, een organisatie die door Kouchner en een aantal andere Franse artsen in 1980 wordt opgericht. Eerder zetten zij zich in voor Médecins Sans Frontières/Artsen Zonder Grenzen. Met hun nieuwe organisatie willen ze naast medische hulp ook mensenrechtenschendingen openbaar maken.

Medicines du Monde

Médicines du Monde / Dokters van de Wereld zet vanaf begin jaren 80 de eerste stappen in het bieden van medische hulp.

Jaren 80

December 1979, Sovjet-troepen vallen Afghanistan binnen. Het land, waarvan de inwoners al lijden onder armoede en opeenvolgende hongersnoden, is nu in oorlog. De gezondheidstoestand wordt al snel kritiek: er zijn geen dokters, geen ziekenhuizen en oorlogsslachtoffers worden aan hun lot overgelaten. In 1980 besluit Dokters van de Wereld actie te ondernemen. Uiteindelijk starten meer dan honderd artsen met het opzetten van vaccinatiecampagnes en het opleiden van lokale verpleegkundigen.

Na de grootschalige campagne in Afghanistan schiet Dokters van de Wereld in de jaren 80 op nog veel meer plekken te hulp. Het brengt voedsel en geneesmiddelen naar de burgers van El Salvador, waar een guerrilla-oorlog gaande is. Het helpt de inheemse Yanomami in Brazilië, die lijden onder uitbraken van tuberculose en de mazelen. In Zuid-Afrika, waar de bevolking gebukt gaat onder de apartheid, wordt medische hulp geboden aan politieke gevangenen. En in Cambodja zet de organisatie zich in voor de wederopbouw na het verwoestende regime van Pol Pot. In 1989 wordt daar ook de eerste Operatie Glimlach gestart.

Dokters van de Wereld schiet in de jaren 80 de inheemse Yanomi in Brazilië te hulp. FOTOCREDIT: DR

De inheemse Yanomi in Brazilië worden in de jaren 80 geholpen door Dokters van de Wereld.
FOTOCREDIT: DR

Dichterbij, in Frankrijk zelf, is ook hulp nodig. In 1986 rijdt een vrachtwagen door Parijs en niet veel later opent het eerste zorg- en opvangcentrum van Dokters van de Wereld daar de deuren. Dit wordt al snel uitgebreid met andere locaties in Frankrijk. Het is de opmaat naar meer hulp in ontwikkelde landen.

Jaren 90

Hulpgoederen van Dokters van de Wereld komen aan in Sarajevo.

Dokters van de Wereld brengt hulpgoederen naar Sarajevo.

In 1991, niet ver van huis, breekt de Joegoslavische burgeroorlog uit. Slovenië wordt als eerste onafhankelijk en daarop volgt de onafhankelijkheidsstrijd van Bosnië, Kroatië en Servië. De gezondheidssituatie van de bevolking buigt onder het geweld. Dokters van de Wereld organiseert het eerste konvooi dat in juni 1992 medische hulpmiddelen naar het belegerde Sarajevo brengt, stuurt ook medicijnen naar andere steden en start een campagne om de Servische detentiekampen en misdaden tegen de mensheid aan de kaak te stellen.

Dokters van de Wereld maakt in de jaren 90 een enorme groei mee: er worden meer dan 70 projecten opgezet in 50 verschillende landen. Onder mee bij de conflicten in Rwanda, Kosovo, Tsjetsjenië en Oost-Zaïre worden slachtoffers van oorlogsgeweld geholpen.

Dokters van de Wereld Nederland: 1997

Nederland, daar kunnen ook fondsen worden geworven en vrijwilligers worden gevonden. Met dat idee wordt in 1997 de Nederlandse tak van Dokters van de Wereld opgericht. De eerste Nederlandse artsen vertrekken in 1999 naar de Kosovo-oorlog. Niet lang daarna wordt duidelijk dat er ook in Nederland zelf mensen zijn die hulp nodig hebben.

In 2003 lanceerden we onze eerste Nederlandse projecten: Medoc, voor mensen zonder verblijfspapieren, en een gezondheidsproject voor Roma en Sinti in Nederland. In 2004 wordt Dokters van de Wereld omgevormd tot een vereniging waarbij leden meer zeggenschap krijgen, en worden er artsen uitgezonden naar door de tsunami getroffen gebieden in Indonesië. In 2010 wordt na de verwoestende aardbeving hulp geboden in Haïti.

Na de verwoestende tsunami in Indonesië is medische hulp hard nodig.

Hulp is hard nodig na de verwoestende tsunami in Indonesië.

2013 – heden

April 2015, ergens in de Middellandse Zee, verdrinken honderden vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika op weg naar Europa. De boten waarop ze zaten waren te vol en onbetrouwbaar. Degenen die Europa wel halen, wacht een nachtmerrie in overvolle vluchtelingencentra. De Griekse eilanden kunnen de vluchtelingenstroom niet aan. Dokters van de Wereld stuurt financiële hulp en vrijwilligers om de vluchtelingen medische zorg te bieden. En in Nederland zetten we ons in voor migranten zonder verblijfspapieren die barrières ervaren in de toegang naar zorg. Sinds 2016 rijden we daarom rond met een Zorgbus waarin spreekuur wordt gehouden op plekken waar veel nieuwkomers zijn en organiseren we Zorgcafés waar nieuwkomers terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning.

En uiteraard staat internationale solidariteit hoog in het vaandel. We maken met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. En we steunen verschillende internationale projecten via het Médecins du Monde-netwerk.

Zowel nu als in de toekomst blijft Dokters van de Wereld zich inzetten om kwetsbare mensen in binnen- en buitenland medische hulp te bieden.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917