Fiscaal voordelig

Belastingvrij schenken

Doneren met belastingvoordeel
Financiële steun vanuit donateurs is onontbeerlijk voor ons werk. Naast structureel doneren middels een machtiging of een eenmalige gift, is het ook mogelijk om met belastingvoordeel te schenken. Schenken met fiscaal voordeel is gunstig voor ons, wanneer je het belastingbedrag dat je uitspaart aan ons schenkt, of voor jou, omdat je teruggave kunt ontvangen van de belastingdienst over jouw gift. Wanneer je meer dan 1% van jouw jaarinkomen schenkt aan goede doelen is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. Je kunt dit bij jouw belastingaangifte aangeven. Je kunt ook periodiek schenken, hierbij is jouw jaarinkomen niet van belang.

Eenvoudig periodiek schenken
Periodiek schenken houdt in dat je jaarlijks, vijf jaar of langer, een vast bedrag doneert aan Dokters van de Wereld en dit vastlegt in een overeenkomst. Er is geen minimum of maximum bedrag voor je periodieke gift. Een schriftelijke overeenkomst met Dokters van de Wereld is alles wat nodig is. Een notariële acte is niet (meer) nodig.

De overeenkomst kun je downloaden onderaan deze pagina, op je computer invullen of uitprinten en ingevuld Dokters van de Wereld sturen. Ons adres is:

Dokters van de Wereld
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam

Op het moment van de betaling van de eerste termijn is de schenking op te voeren als aftrekpost en is jouw bijdrage aan Dokters van de Wereld geleverd!

Voordelen van periodiek schenken

Je kunt extra doneren zonder dat je meer betaalt, want de fiscus betaalt mee. Ook bijdragen die kleiner zijn dan 1% van het jaarinkomen zijn fiscaal aftrekbaar. Jouw meerjarige steun aan Dokters van de Wereld geeft continuïteit, nodig voor het voortzetten van projecten en acties voor een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg.

Belangrijke gegevens

  • ABNAMRO NL11ABNA 0491 7178 06
  • ING NL82INGB 0000 0049 46
  • KvK 40539494
  • RSIN 807110917 (ANBI)
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917