Zorgverlening aan mensen in een kwetsbare positie

Als we zien dat mensen niet de juiste zorg krijgen, komen wij in actie. De vrijwillige zorgprofessionals van Dokters van de Wereld leveren dan zorg aan bijvoorbeeld mensen in armoede, mensen zonder papieren of mensen zonder een dak boven hun hoofd. We verlenen zorg op laagdrempelige manier tijdens onze spreekuren op kantoor, in onze Medische Post, in onze Zorgbussen en Zorgcafés.

Onze hulpverlening is bewust zichtbaar

Onze hulp maken we vaak bewust zichtbaar. Denk aan onze Zorgbussen en Mondzorgbus die door heel het land trekken. We maken onze hulpverlening zichtbaar om zo veel mogelijk aandacht te vragen voor het toegangsprobleem. We vinden dat de zorg die onze vrijwilligers verlenen in principe tijdelijk moet zijn. We pleiten dus altijd voor structurele oplossingen in de reguliere zorg, maar beseffen dat op korte termijn noodhulp nodig is.

In de bres voor het recht op zorg

We willen dus dat het recht op zorg voor iedereen gegarandeerd is. In beleid en in de praktijk. Op basis van getuigenissen uit de hulpverlening pleiten we voor universele toegang tot gezondheidszorg, met name voor mensen in kwetsbare posities. Op verschillende thema’s spannen we ons in richting beleidsmakers en politiek voor verbeteringen. Om onze pleitbezorging kracht bij te zetten betrekken we zo veel mogelijk mensen bij ons werk, halen we signalen op uit de samenleving en kaarten we de problemen van mensen aan in de media, in onderzoeken en in campagnes.

Toeleiding naar zorg

Naast het bieden van zorg helpen wij mensen ook hun weg te vinden binnen het Nederlandse zorgsysteem via toeleiding. Wij brengen patiënten en zorginstellingen met elkaar in contact en informeren zorgprofessionals hoe zij bijvoorbeeld ongedocumenteerde mensen het beste kunnen helpen. In de praktijk zien we namelijk dat zorgprofessionals vaak niet op de hoogte zijn van de rechten van deze groep. Via een gecertificeerde online cursus informeren we hen over de mogelijkheden én plicht die zij hebben om hen zorg te bieden. Omgekeerd informeren we nieuwkomers over het Nederlandse zorgsysteem onder meer in onze Zorgcafés.

Internationale hulpverlening en beleidsbeïnvloeding

Dokters van de Wereld zet zich niet alleen in Nederland in voor toegankelijke zorg. Wij zijn onderdeel van het internationale netwerk Médecins du Monde (MdM). Met afdelingen in vijftien landen helpen wij kwetsbare mensen in meer dan zeventig landen de juiste zorg te krijgen. Anders dan veel andere noodhulporganisaties werken al deze MdM-afdelingen zowel in het buitenland als in eigen land. Om de toegang tot zorg voor méér mensen te verbeteren, zet het internationale netwerk van Dokters van de Wereld zich in om de koers van internationale instituten te beïnvloeden. Denk daarbij aan de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Maak impact

Dit kan jij doen

Iedere vorm van hulp is welkom en elke stap telt.
Jij kan impact maken met je geld, je tijd of je stem!

Maak impact met je geld
Geef een donatie

Met jouw gift kunnen we blijven strijden voor recht op zorg voor iedereen.

Maak impact met je tijd
Word vrijwilliger

Met 1 dag in de maand maak je al een wereld van verschil! Sluit je aan bij onze 250 vrijwilligers.

Maak impact met je stem
Laat je stem horen

Sluit je aan bij ons door ons te volgen op social media en berichten te liken.