Dokters van de Wereld strijdt voor een wereld waarin íedereen toegang heeft tot zorg. Ben je benieuwd wat we het afgelopen jaar bereikt hebben? Je leest het in ons jaarverslag.

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag en jaarrekening, met daarin een verslag van onze activiteiten, en waarin we verantwoording afleggen over onze inkomsten en bestedingen. Donateurs vragen terecht om transparantie. Dokters van de Wereld gaat zorgvuldig om met de steun die wij ontvangen van onze donateurs. Wij zorgen ervoor dat het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht wordt besteed.

Lees hieronder ons jaarverslag over 2023.