Psychological consultation hours

Psychological symptoms can cause you a lot of problems in your everyday life. Dokters van de Wereld has special consultations to offer support. See below how you can make an appointment in Amsterdam and Rotterdam

Spreekuren psychosociale ondersteuning

Psychische klachten kunnen je veel problemen bezorgen in je dagelijks leven. Dokters van de Wereld heeft speciale spreekuren om je ondersteuning te bieden. Zie hieronder hoe je afspraak kunt maken in Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam

Please call our helpdesk to make an appointment on telephone number 020-7653801. You can leave a voicemail and we will call you back within a few working days. Or you can send an e-mail to pso@doktersvandewereld.org with a name, date of birth, phone number, request for help and language. We will call you back to make an appointment.

Bel voor het maken van een afspraak onze helpdesk op telefoonnummer 020-7653801. U kunt een voicemail inspreken en wij bellen u binnen enkele werkdagen terug. Of u kunt een e-mail sturen naar pso@doktersvandewereld.org met naam, geboortedatum, telefoonnummer, hulpvraag en taal. Wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.