Iedereen heeft recht op medische zorg, maar wat als niet iedereen die zorg weet te vinden? Veel nieuwkomers weten niet waar ze terecht kunnen. En dat terwijl ze de zorg vaak hard nodig hebben. Daarom heeft Dokters van de Wereld in 2017 de Zorgcafés geïntroduceerd. Een laagdrempelig spreekuur, waar we nieuwkomers op weg helpen naar passende zorg en psychosociale ondersteuning bieden.

Stel het je maar eens voor: je bent in een land waar je de taal niet spreekt en de cultuur anders is dan de jouwe. Je hebt dringend hulp nodig, maar weet niet waar je heen kunt met je klachten. Voor veel nieuwkomers (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerde migranten) is dit de realiteit. Wegwijs worden in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem kan lastig en stressvol zijn. Via de Zorgcafés bieden we deze mensen een ingang en gaan we in gesprek met zorgverleners.

Zo werken de Zorgcafés

In de Zorgcafés werken psychosociale ondersteuners, artsen, verpleegkundigen en psychologen samen met cultuurmediators. Allemaal op vrijwillige basis. De cultuurmediators spreken de verschillende talen van de nieuwkomers en kunnen optreden als onafhankelijk vertaler. Bovendien kennen ze de culturele verschillen en gevoeligheden. Cultuurmediators zijn ervaringsdeskundige en begrijpen de uitdagingen van nieuwkomers, omdat ze zelf ooit ook in die situatie zaten.

Veel bezoekers komen naar het Zorgcafé met psychosociale klachten. Die klachten komen vaak door traumatische ervaringen in het land van herkomst of nare gebeurtenissen toen zij op de vlucht waren. Psychische schade ontstaat ook door de lange en onzekere periode in de asielopvang in Nederland met vaak niets om handen. Ook maken veel mensen zich zorgen over achtergebleven familieleden en de situatie waarin zij hier zijn beland.

Zo helpen de Zorgcafés

Alle nieuwkomers kunnen bij een Zorgcafé binnenlopen. Ze kunnen er terecht met hun vragen en klachten. De cultuurmediators en zorgverleners luisteren, kijken medisch inhoudelijk mee, bieden psychosociale ondersteuning, en leggen uit hoe het zorgsysteem hier werkt. En als het nodig is, helpen we nieuwkomers in contact te komen met reguliere zorgverleners. Of we begeleiden hen tijdens specialistische behandelingen in het ziekenhuis of GGZ.

In onze Zorgcafés kunnen we deze mensen op een laagdrempelige manier ondersteunen, in de eigen taal. En door uit te leggen hoe ze de juiste zorg kunnen vinden en waar zij recht op hebben, dragen we bij aan hun zelfredzaamheid in onze maatschappij.

Daarnaast organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over stress, slapen, mondzorg, anticonceptie en hoe het Nederlandse gezondheidszorgsysteem werkt. Of hoe je in gesprek kunt gaan met je arts. Voor getraumatiseerde mensen organiseren we groepsgewijs METS-workshops. Door samen te (her)ontdekken wat iemand kracht en betekenis geeft, kunnen mensen zichzelf weerbaarder maken.

Hier vind je de Zorgcafés

De eerste Zorgcafés openden we in 2017 in Amsterdam, later volgden Nijmegen en Utrecht. Lokaal werken we nauw samen met reguliere zorgverleners, zoals de GGD, GZA, huisartsen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen, en andere organisaties zoals COA, VluchtelingenWerk, gemeentelijke instanties, welzijnsorganisaties, Pharos, Movisie en zelfhulporganisaties.

Op de contactpagina van de Zorgcafés lees je meer over de openingstijden en inloopspreekuren van de verschillende locaties.

Werken als vrijwilliger in een Zorgcafé

Regelmatig zijn we op zoek naar vrijwilligers voor onze Zorgcafés. We zoeken psychosociale ondersteuners, artsen, verpleegkundigen, psychologen en cultuurmediators.

Heb je nog vragen?
Programmaleider Zorgcafé
Petra Wisse
Wil je meer wilt weten over de Zorgcafés van de Dokters van de Wereld? Stuur me dan een mailtje of bel me.