Niet alleen ervaringen tijdens de vlucht of in het land van herkomst dragen bij aan mentale problemen, ook een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum of in de (crisis)noodopvang kunnen daartoe leiden. Ondersteuning van hulpverleners die de omstandigheden van gevluchte mensen begrijpen en de weg kennen binnen de Nederlandse gezondheidszorg is dan belangrijk. In het Vesta-project werkt Dokters van de Wereld samen met andere maatschappelijke organisaties om statushouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen. 

Versterking van de mentale gezondheid

Statushouders zoeken vaak weinig hulp. Soms komt dat doordat zij hard bezig zijn met het opbouwen van een nieuw leven in Nederland, soms spelen schaamte of angst voor het ontvangen van zorg ook een rol. Het Utrechtse Vesta-project richt zich op het verbeteren van de toegang tot passende (mentale) zorg, specifiek voor statushouders.

In het Vesta project – dat gefinancierd wordt met subsidie van de EU – werkt Dokters van de Wereld samen met andere organisaties in Utrecht om statushouders te ondersteunen, zoals VluchtelingenWerk Nederland, It’s my Child, Al Amal, Power by Peers, Mowad, Pharos en de gemeente Utrecht. Cultuurmediators (sleutelpersonen) die de taal, cultuur en ervaringen kennen van statushouders hebben een belangrijke rol in dit project bij het leggen van de eerste contacten en vormen van een brug tussen statushouders en zorgprofessionals.

Onze activiteiten

Binnen het Vesta-project zet Dokters van de Wereld in Utrecht verschillende activiteiten op:

  • Zorgcafé. We organiseren op twee verschillende locaties zorgcafés (inloopspreekuren) waar statushouders op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen gaan met onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers hebben allemaal een medische achtergrond of een achtergrond in de psychosociale hulpverlening.
  • Training medische professionals. We trainen onze vrijwillige zorgprofessionals om de kennis rondom mentale gezondheid van statushouders te vergroten. Daarnaast bieden we ook trainingen rond bijvoorbeeld interculturele communicatie en cultuursensitief werken.
  • Groepsvoorlichting. Voor statushouders is het soms lastig om te weten wanneer en waar je precies terecht kunt met je vragen of klachten. Ook zijn sommige statushouders niet gewend om over klachten als angsten, stress en slecht slapen te praten, weten ze niet wat hun rechten zijn of hebben ze onvoldoende kennis. Tijdens groepsvoorlichtingen voor statushouders bespreken we verschillende onderwerpen.
  • METS-groepen. Een deel van de statushouders die wij begeleiden heeft traumatische ervaringen meegemaakt waar extra aandacht en zorg voor nodig is. In METS-groepen (Method for Empowerment of Trauma Survivors) groepen ligt de focus niet op het trauma, maar op het (her)ontdekken van de eigen kracht en identiteit van de deelnemers.
  • Steungroepen. Voor een specifieke groep statushouders die seksueel geweld meemaakten bieden we psychosociale ondersteuning in hun moedertaal om vertrouwen op te bouwen. Deze groep biedt ondersteuning bij uitdagingen in Nederland en verlaagt de drempel naar zorginstanties.

Meer informatie

Het project Vesta loopt drie jaar van 2023 tot 2026 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de Gemeente Utrecht.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het team in Utrecht:

Lian Wispelweij lwispelweij@doktersvandewereld.org - coordinator zorgcafé

Samar Al-tashi saltashi@doktersvandewereld.org - programmaondersteuner zorgcafé

Heleen Koudijs hkoudijs@doktersvandewereld.org - regiocoördinator midwest